Zobrazit navigaci

Pedagogický sbor 2023/24

V případě, že pociťujete potřebu osobní konzultace s učitelem, využijte konzultační hodiny, které si předem dohodnete telefonicky nebo emailem s učitelem.

Žádáme rodiče, aby se na vyučující obraceli v průběhu vyučovacího dne takovým způsobem, že nebude v žádném případě narušeno vyučování. 

Jméno Pozice Telefon Konzultační hodiny Email
Mgr. Eliška Bošková třídní učitelka IV. třídy 388424044 Po, 14:00 boskova@zsckyne.cz
Mgr. Radek Bůžek třídní učitel VI.B, metodik prevence 388434045 Po, 14:00 buzek@zsckyne.cz
Mgr. Věra Česánková učitelka 388424045 Po, 15:00 cesankova@zsckyne.cz
Mgr. Lucie Chvostová třídní učitelka V. 388424045 Po, 13:00 chvostova@zsckyne.cz
Mgr. Jaroslav Fafejta třídní učitel I.A 388424044 St, 15:00 fafejta@zsckyne.cz
Mgr. Milada Frnochová učitelka 388424045 Po, 14:00 frnochova@zsckyne.cz
Mgr. Dana Havlanová třídní učitelka VI.A 388424045 Po, 14:00 havlanova@zsckyne.cz
Mgr. Eva Hejlková třídní učitelka II.třídy 388424044 Po, 14:00 hejlkova@zsckyne.cz
Mgr. Magdaléna Indrová třídní učitelka IX. 388424045 Po, 14:00 mindrova@zsckyne.cz
Jana Kolářová asistent pedagoga 388424044 kolarova@zsckyne.cz
Mgr. Václava Komínová zástupce ředitele, výchovný poradce 388424043 Po, 14:00 zastupce@zsckyne.cz
Mgr. Jana Landová třídní učitelka VII.A 388424045 Po, 14:00 landova@zsckyne.cz
Hana Machovcová vychovatelka ŠD, asistent pedagoga 388424049, 388424044 Po, 14:45 machovcova@zsckyne.cz
Mgr. Stanislav Mauric ředitel školy 388424051 Po, 14:00 reditel@zsckyne.cz
Bc. Barbora Němečková vychovatelka ŠD, asistent pedagoga 388424049, 388424044 Po, 15:00 nemeckova@zsckyne.cz
Mgr. Jana Pěstová učitelka 388424045 Po, 14:00 pestova@zsckyne.cz
Mgr. Hanuš Rücker třídní učitel VIII. 388424045 Čt, 15:00 rucker@zsckyne.cz
Mgr. Jana Slepičková třídní učitelka I.B 388424044 Po, 14:00 slepickova@zsckyne.cz
Mgr. Jaroslava Sovová třídní učitelka VII.B 388424045 Út, 14:00 sovova@zsckyne.cz
Jindřiška Trojáková vychovatelka ŠD, asistent pedagoga 388424044 Po, 15:00 trojakova@zsckyne.cz
Mgr. Helena Voldřichová třídní učitelka III.třídy 388424044 Po, 14:00 voldrichova@zsckyne.cz