Zobrazit navigaci

Základní informace

Školní zařízení pro žáky ZŠ 1. – 5. ročníku

Provoz

6:30–7:40 hod. (jedno oddělení); 11:30–16:00 hod. (dvě oddělení)

Organizace ŠD

Výše poplatku za poskytování školských služeb ve školní družině s platností od 1.1.2005: Stálá měsíční platba 50,- + 5,-za den účasti

  • O přijetí do ŠD rozhoduje ředitel školy
  • Rodiče musí vyplnit zápisní list do Školní družiny
  • Doba pobytu žáka ve školní družině se řídí údaji uvedenými v zápisním listu
  • Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do školní družiny se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
  • Nepřítomnost dítěte se musí hlásit vychovatelkám.
  • Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem školní družiny.
  • Školní družina přispívá ke správnému využití volného času dětí.
  • Umožňuje dětem činnost v kolektivu, upevňuje kamarádské vztahy, soutěživost, vzájemnou ohleduplnost a pomoc dětí.
  • Děti mohou trávit volný čas v přírodě, sportují, hrají různé míčové a závodivé hry.
  • Vychovatelka přihlíží vždy při výběru zaměstnání k počasí, ale i k náladě a přání žáků v odděleních.