Olympiáda z českého jazyka_školní kolo_23_24

05/12/2023

 

V úterý 5. prosince 2023 se uskutečnilo školní kolo Olympiády z českého jazyka. Účast žáků je dobrovolná, letos vzácně hojná. Utkat se v jazykovém a slohovém klání mělo zájem 15 žáků z VIII. a IX. ročníku. 

Soutěž je náročná. Žáci musí v průběhu 60 minut zvládnout první – gramatickou část. Zde bojují s interpunkcí, s pravopisem, s významem slov, s ustálenými spojeními, se stylistikou, se správným slovosledem, s fonetikou a morfologií nebo také s básní, kde vyhledávají metonymii, personifikaci či přirovnání. 

Druhá část patří slohu. Zde je forma volná, žáci si zvolí jakýkoliv slohový útvar – nejčastěji se objevuje vypravování, zřídka líčení, popis, úvaha. Letos bylo téma „Poprvé sám / sama“. V úvodu se žáci mohli inspirovat textem z bestselleru Prašina od Vojtěcha Matonohy. „Byl konec října, slunce ještě příjemně hřálo, ale už docela slabě, jakoby unaveně. Jirka šel za dědou na Prašinu poprvé sám. Nahlas by to nejspíš nikdy nepřiznal, ale trochu se bál.“

Zde je hodnocena originalita a nápaditost, celková výstavba a členění textu, plynulost, vhodný výběr jazykových prostředků, v neposlední řadě i pravopisná správnost. 

Nejoriginálnější slohovou práci měla Rosarie Langmeierová z IX. ročníku, která měla největší počet bodů i z gramatické části (spolu s Nelou Hausmanovou a Kristýnou Švarcovou – obě žákyně VIII. ročníku). V součtu získala 38 bodů, což jí umožnilo postup do okresního kola, které proběhne v průběhu března 2024 v Prachaticích. 

V tabulce je umístění 8 nejlepších žáků, kteří získali nejméně 20 bodů. Dalších 7 žáků je seřazeno abecedně. Určitě ale všem patří poděkování a pochvala za účast, za nasazení. Róze přejeme hodně štěstí v okresním kole.

Olympiáda z českého jazyka_školní kolo_23_24

Diplom