Olympiáda z českého jazyka - okresní kolo

04/04/2023

V úterý 4. dubna 2023 se žákyně 9. ročníku Monika Doulová zúčastnila okresní olympiády v českém jazyce, která je určena pro žáky základních a středních škol, kteří projevují zájem o český jazyk a literaturu. Cílem olympiády je podpořit rozvoj jazykových schopností žáků a podporovat zájem o český jazyk. V neposlední řadě talentovaní „češtináři“ mají možnost porovnat své jazykové a slohové dovednosti s ostatními. 

Soutěžící se účastní několika kol, která zahrnují teoretickou a praktickou část.  První část, která trvá 60 minut, se zaměřuje na různé oblasti jazyka, např. gramatiky, stylistiky nebo literární teorie. Druhá část je praktická, kde žáci musí napsat slohovou práci na dané téma. V letošním roce téma znělo: Podařený/nepodařený aprílový žert

Monika soutěžila v I. kategorii. Ta je určena pro 8. – 9. ročníky základních škol a tomu odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Po sečtení obou disciplín Monika obsadila mezi 12 soutěžícími 6. místo. Velkou pochvalu sklidila za praktickou část a výbornou znalost pravopisu. 

Monice děkujeme za vzornou a svědomitou přípravu. Přestože se neumístila na předních příčkách, věříme, že znalosti využije nejen příští týden v přijímacích zkouškách na střední školy, ale i v budoucnu. Budeme držet pace.

Lucie Chvostová

  

Olympiáda z českého jazyka - okresní kolo

Diplom