Ocenění v Národním testování Scio

26/01/2023


Testování probíhalo v šestých a devátých třídách v Matematice, Českém jazyce a Obecně studijních předpokladech

OCENĚNÍ ŽÁCI


Ocenění v Národním testování Scio