Matematický klokan 2023 - okresní kolo

14/04/2023


 

MATEMATICKÝ KLOKAN 2023 – okresní kolo

Jako každý se naši žáci zúčastnili oblíbené matematické soutěže Klokan. Tuto mezinárodní soutěž pořádá Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

Letos připadl termín soutěže na pátek 17. března 2023. Zúčastnit se může každý, kdo má zájem. A mezi našimi žáky je zájem veliký. Své síly poměřili žáci od 3. do 9. ročníku – viz školní kolo. Statistika školního kola byla zaslána organizátorům soutěže a my tak získáváme statistiku umístění našich žáků v rámci okresu. Nejlepšího výsledku dosáhli dva naši žáci, a to Karel Remeš z IX.B a Daniel Bláhovec ze VII. ročníku, kteří se v rámci okresu umístili na krásném 2. místě. Další, kdo vybojoval medaili, je naše úspěšná počtářka Adéla Lukešová z IX.A, která vybojovala 3. místo. Pochvalu si zaslouží i Kateřina Koldová z V.A, která se mezi deseti nejlepšími počtáři okresu neztratila a obsadila 5. příčku.

Všem počtářům děkujeme za nasazení a odvahu se utkat s ostatními počtáři. Karlovi a Adélce gratulujeme k výbornému výsledku, jsou to žáci, kteří jsou dlouhodobě úspěšní i v jiných soutěžích a olympiádách. Přejeme jim, ať se jim daří i v jejich dalším studiu.

Danovi i Kačce také děkujeme za výbornou reprezentaci a krásné umístění.


Matematický klokan 2023 - okresní kolo

Diplom