Matematická olympiáda_okresní kolo_2023_24

05/02/2024

Matematická olympiáda pro 5. ročník – okresní kolo 2024

Ve středu 24. ledna 2024 se vypravili dva žáci z 5. ročníku – Vojtěch Hadrava a Nela Kůtová – na svou první olympiádu. Protože zvládli vyřešit alespoň 4 úlohy ve školním kole, byli pozváni do okresního kola, kde poměřili síly se svými vrstevníky z okolních škol. Výborného výsledku dosáhl Vojta Hadrava, který získal 13 bodů z 18 možných, vyřešil z větší části všechny tři úlohy. Stal se nejen úspěšným řešitelem, ale obsadil také příčku nejvyšší – 1. místo. Jak z výsledkové tabulky plyne, jako jediný zvládl vyřešit první úlohu. Posuďte sami, jak náročná byla:

„Děti dostaly příklad s pěti prázdnými políčky: ⃝ . ⃝ - ⃝ : (⃝ + ⃝) = ?
Do každého políčka měly vepsat jedno z čísel 1, 2, 3, 4, 5 tak, aby každé číslo použily pouze jednou a aby dělení vycházelo beze zbytku. Najděte všechny výsledky, které děti mohly dostat.“

Pro Vojtu Hadravu i Nelču Kůtovou to byla první větší zkušenost s vědomostní olympiádou, oba zaslouží obrovskou pochvalu za to, že se ve svém volném čase věnovali počítání, přemýšlení, logickému uvažování. I přesto, že se Nelča nestala úspěšnou řešitelkou, zaslouží pochvalu za nasazení a účast. V závěru mi nezbývá než Nelču a Vojtu pochválit za poctivou přípravu a za odhodlání.

Matematická olympiáda_okresní kolo_2023_24