Květen

Květen

01/05/2024
Mateřská škola

S využitím svátku maminek  budeme nadále prohlubovat citové vztahy ke členům rodiny, k sobě navzájem, ke kamarádům, ale i k živé a neživé přírodě. Budeme zjišťovat, jaké profese vykonávají maminka a tatínek, co potřebují ke své práci. Vyrobíme mamince dáreček, jako poděkování za její lásku a péči. Chystáme se s dětmi pozorovat kvetoucí přírodu všemi smysly a poznávat život včel a hmyzu. Plánujeme projektový den, ve kterém se seznámíme se životem včelky a prohlédneme si živý včelí úl.