Duben

Duben

01/04/2024
Mateřská škola

 Všimneme si kvetoucí přírody, rodících se mláďat, života u potoků, řek a rybníků, života ve volné přírodě a podmínek k jejich životu. Na základě prožitků rozvineme jazykové a řečové schopnosti dětí, estetické a mravní cítění a dětskou tvořivost a nápady. Uvědomíme si, jak je důležité chránit přírodu a pečovat o ni a své okolí – Den Země. S dětmi ozdobíme májku a uspořádáme čarodějnický rej na zahradě – tradice. Uvědomíme si, jak je důležité pečovat o prostředí, v němž žijeme.