Březen

Březen

03/03/2024
Mateřská škola

Aktivity :  Vítání jara, odemykání zahrady vynášení Morany, slavíme Velikonoce v MŠ

 Seznámení dětí s jarní přírodou, uvědomění si změn v přírodě spojené s příchodem jara.  Budeme pozorovat přírodu, jak se probouzí, poznávat první jarní květiny. Budeme poznávat život lidí na vesnici a snažit se chápat, že člověk může přírodě nejen pomáhat, ale i škodit. Uvědomíme si, jak je důležité pečovat o prostředí, v němž žijeme. Oslavíme příchod jara s vílou Jarničkou, čekají nás Velikonoce a s nimi spojené tradice.