Zápis do první třídy na šk. rok 2024_25

Zápis do první třídy na šk. rok 2024_25

26/02/2024
Základní škola

Zápis do 1. třídy ZÁKLADNÍ ŠKOLY  pro školní rok 2024/2025

se uskuteční 10. dubna 2024  od 14. 00 hodin v budově prvního stupně  ZŠ ve Čkyni

Zapisovat do 1. třídy na školní rok 2024/25 budeme:

  • všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2024/2025 věku šesti let, tedy děti narozené od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2018
  • všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku
  • S sebou vezměte rodný list dítěte a svůj OP
  • Pro klidnější a plynulejší průběh zápisu je připraven časový harmonogram. Zde se můžete zaregistrovat na konkrétní čas zápisového odpoledne – tabulka časového harmonogramu je v budově mateřské školy ve Čkyni. 
  • Tiskopisy ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ a DOTAZNÍK PRO RODIČE BUDOUCÍHO PRVŇÁKA lze stáhnout i z webových stránek školy, rovněž jsou připraveny k vyzvednutí u učitelek MŠ.

Upozornění pro rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad zahájení povinné školní docházky:

potřebujete shodné doporučení školského poradenského zařízení / pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního poradenského centra / + doporučení pediatra.

Případné žádosti o odklad povinné školní docházky budeme řešit individuálně

/ bez přítomnosti dítěte/.