Únor

Únor

01/02/2024
Mateřská škola

Tento blok je zaměřen na lidové tradice masopustu a karnevalu, kdy je dětem umožněno ztotožnit se s jejich oblíbenou pohádkovou postavou. Budeme se je snažit výtvarně a dramaticky ztvárnit, přemýšlet o jejich vlastnostech, chování. Vyvrcholením bude karneval. Kromě pohádkového světa budeme pozorovat rozmanitou zimní přírodu, seznámíme se s poklady naší Země, během projektového dne budeme poznávat minerály a tvořit s nimi. Seznámíme se s různými řemesly a povoláními. Zaměříme se na časové pojmy, dny v týdnu.