Leden

Leden

03/01/2024
Mateřská škola

Tento měsíc se zaměříme na lidové tradice, seznamování dětí se zimní přírodou a jejími krásami – sníh, mráz, led, rampouchy. Co se v přírodě děje v zimním období, proč sluníčko nehřeje, když svítí, proč padá sníh, co je to jinovatka. Budeme poznávat zimní sporty, budeme pečovat o naše zdraví, rozlišíme vhodné zimní oblečení od letního. Postaráme se o ptáčky a zvířata v lese, vypravíme se ke krmelci a nasypeme ptáčkům do krmítek. Pokud nám bude přát počasí, zahrajeme si na sportovce a zahájíme zimní olympiádu.