Říjen

Říjen

03/10/2023
Mateřská škola

Tento měsíc se zaměřujeme na podzimní období roku a činnosti  s ním spojené. Budeme pozorovat s dětmi krásy měnícího se listí na stromech a keřích. Přiblížíme si, co se sklízí na poli a na zahrádce, co roste v lese. Budeme využívat přírodních materiálů k nejrůznějším tvořivým činnostem a pohybovým aktivitám, sledovat změny počasí a zjišťovat, proč se tak děje