Září

Září

31/08/2023
Mateřská škola

Záměrem této tematické oblasti je zpříjemnit adaptaci nově nastupujícím dětem do nového prostředí MŠ, usnadnit jim i jejich rodičům vstup do nové skupiny dětí, poznávat kamarády, učitelky a personál. Umět se orientovat v budově školy i prostoru zahrady. Získávat prostor pro navazování nových přátelství ve skupině, seznamování s hračkami a novými činnostmi a společnými hrami. Seznámit se s pravidly ve třídě, naučit se je postupně respektovat a dodržovat. Budeme poznávat charakteristické znaky podzimu, pozorovat s dětmi změny v přírodě, zejména jak se příroda mění a připravuje na zimu. Budeme pozorovat krásy měnícího se listí na stromech a keřích. Přiblížíme jim, co roste na zahrádce, na poli a v lese. Budeme využívat přírodních materiálů k nejrůznějším tvořivým činnostem a k pohybovým aktivitám, sledovat změny v počasí a zjišťovat, proč se tak děje. Seznámíme děti nutností chránit si své zdraví v souvislosti s počasím.