Menu
© ZŠ_Čkyně
Kalendář
 

 

Hlavní strana
Vítejte na webových stránkách Základní školy a mateřské školy Čkyně.


 

Aktuálně

 

Karanténa žáků V. třídy od 20.1.2022
Ve čtvrtek 20.1.2022 odpoledne, byl potvrzen kontakt s pozitivní osobou v páté třídě. K rizikovému kontaktu došlo ve středu 19.1.2022. Karanténa se vztahuje na všechny žáky páté třídy přítomné ve škole v tento den. Karanténa je nařízena na 5 dní, do pondělí 24. 1. 2022 včetně. Pokud žáci nebudou mít klinické příznaky, nemusí absolvovat žádný PCR test, karanténa se po 5 dnech ukončí. Žáci bez příznaků mohou v úterý do školy. Podrobné informace jsou zasílány KHS formou SMS všem rizikovým kontaktům.
 

 

V období od 17. ledna 2022 dochází ke změně v preventivním plošném testování žáků antigenními testy ve školách. Testování bude probíhat jednou týdně v pondělí. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. Testovat se budou všichni žáci včetně těch, kteří jsou očkovaní nebo prodělali v posledních šesti měsících Covid-19.
Preventivní antigenní test se vždy provádí ráno po příchodu do školy.

V případě pozitivního testu zašle škola výsledek testu spolu s rizikovými kontakty hygienické stanici pomocí aplikace Covid Forms Application, případně vyrozumí zákonného zástupce žáka o nutnosti podstoupení konfirmačního PCR testu. Pokud je i tento test pozitivní, žákovi je nařízena izolace.
 
Mění se  systém informování z úrovně Krajské hygienické stanice. Podle vytrasovaných rizikových kontaktů může být pro ostatní žáky vyhlášena pětidenní karanténa. O vyhlášení karantény budou rodiče informováni podrobně hygienickou stanicí formou individuální SMS.

 
 

Žádáme všechny o ohleduplnost ke škole i svému okolí, neposílejte nachlazené či dokonce nemocné děti do školy. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Děkujeme.

 
Žádost o ošetřovné na dítě do 10 let při karanténě třídy můžeme vystavit v elektronické podobě a zaslat na email. V případě zájmu o vystavení OČR kontaktujte info@zsckyne.cz.
 

 

 

 

 

V průběhu druhého pololetí školního roku naši žáci každoročně postupují do okresních i krajských kol předmětových vědomostních soutěží a olympiád. V období přerušení výuky v druhém pololetí 2019/20  byly soutěže pozastaveny.  Ve školním roce 2020/21 proběhla školní kola některých předmětových soutěží a olympiád korespondenční metodou, proběhla též kola okresní a naši úspěšní řešitelé postoupili do kol krajských. V letošním školním roce 2021/22 probíhají školní kola soutěží a olympiád opět korespondenční metodou.

 
 
Výsledky soutěží, olympiád a úspěchy našich žáků jsou na záložce Aktivity
 

 

  Ocenění společnosti Scio

Tato internetová stránka je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.