Menu
© ZŠ_Čkyně
Kalendář

Základní údaje o právnické osobě zapsané ve školském rejstříku

Název právnické osoby Základní škola a mateřská škola Čkyně
Adresa 384 81 Čkyně 155
Identifikátor právnické osoby IZO ředitelství 600063186
Právní forma příspěvková organizace
68544120
Bankovní spojení 661437349/0800
DIČ CZ68544120
Telefon / fax 388423218 / 388424042
Identifikátor datové schránky 42cmcjj
E-mail, internetové stránky info@zsckyne.cz, zsckyne@iol.cz, www.zsckyne.cz
Zřizovatel Obec Čkyně, 384 81 Čkyně 2 , IČ: 00250384
Zařazení do sítě škol 12.3.1996
 
Právnická osoba - Základní škola a mateřská škola Čkyně
vykonává činnost školy – poskytuje vzdělávání a vykonává činnost školských zařízení – poskytuje školské služby
 
Místa poskytovaného vzdělávání a školských služeb
384 81 Čkyně 155
384 81 Čkyně 278
Součásti Základní škola,    IZO: 107722054,  kapacita   360 žáků
Mateřská škola,  IZO: 107534142,   kapacita  100 dětí
Školní družina,    IZO: 114700176,   kapacita   75 žáků
Školní jídelna,     IZO: 102487839,   kapacita  400 stravovaných
Vedoucí pracovníci a hospodářští pracovníci
Ředitel: Mgr. Stanislav Mauric
Zástupce ředitele: Mgr. Václava Komínová
Vedoucí mateřské školy: Simona Šperlová
Vedoucí školní jídelny: Hana Křížová
Hospodářka: Helena Fleišmanová
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
1. Organizace vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny, školní jídelny.
 
2. Základní škola poskytuje základní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k základnímu vzdělávání.
 
3. Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími sek předškolnímu vzdělávání.
 
4. Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k zájmovému vzdělávání.
 
5. Školní jídelna (Zařízení školního stravování) poskytuje školní stravování; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se ke školnímu stravování.
 
6. Organizace poskytuje zaměstnancům škol a školských zařízení závodní stravování v souladu s platnými předpisy.
 
Návrh rozpočtu 2022 a rozpočtový výhled
Rozpočet a rozpočtový výhled
 
GDPR
Informační memorandum
Zásady zpracování osobních údajů