Menu
© ZŠ_Čkyně
Kalendář
Základní škola
Dokumenty Projekty Školská rada Pedagog. sbor Provozní zaměst. Vých. poradce a metodik prevence

Základní škola pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu "Škola pro život"  ve všech ročnících prvního i druhého stupně (včetně úprav dle Opatření ministra školství k 1.9.2013, č.j.:MSMT- 2647/2013-210 a Opatření ministryně č.j.: MŠMT-28603/2016 k 1.9.2016).

 

Dokumenty
Školní řád  
Pravidla hodnocení 
Učební plán  
Výroční zpráva o činnosti školy 2018/19  

VYHLÁŠKA o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

 
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ Čkyně za 2.pololetí 2019/2020.  
   
Výsledky zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021.  
   
Přehled o zadané  domácí práci na opakování, upevňování a procvičování poznatků po dobu přerušení výuky od března do června 2020.  
   
   
I.třída                   
   
II.A třída     ČJ        MAT          PRV  
   
II.B třída     ČJ        MAT          PRV  
   
III. třída      ČJ         AJ        MAT          PRV          
   
IV. třída     ČJ         AJ        MAT          PŘV         VL  
   
V. třída    ČJ          AJ          Mat           PŘV          VL          INF  
   
VI.A třída    ČJ          AJ          DĚJ          ZE          MAT                   FY          INF  
   
VI.B třída    ČJ          AJ          DĚJ          ZE          MAT          PŘ          FY          INF  
   
VII. třída   ČJ          AJ          NJ         DĚJ          ZE         MAT         PŘ          FY       INF               
   
VIII. třída    ČJ          AJ          NJ        DĚJ        ZE        MAT        PŘ         FY         CH        INF   
   
IX. třída   ČJ          AJ          NJ         DĚJ       ZE       MAT        PŘ         FY           CH          INF