Menu
© ZŠ_Čkyně
Kalendář
Základní škola
Dokumenty Projekty Školská rada Pedagog. sbor Provozní zaměst. Vých. poradce a metodik prevence

Základní škola pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu "Škola pro život"  ve všech ročnících prvního i druhého stupně (včetně úprav dle Opatření ministra školství k 1.9.2013, č.j.:MSMT- 2647/2013-210 a Opatření ministryně č.j.: MŠMT-28603/2016 k 1.9.2016).

 

Dokumenty
Školní řád  
Pravidla hodnocení 
Učební plán  
Výroční zpráva o činnosti školy 2018/19  
   
   
Zadání domácí práce na opakování, upevňování a procvičování poznatků  
po dobu přerušení výuky - druhá část (do 10.4.2020 ).  
   
Kontakty pro dotazy rodičů a konzultace s učiteli - emailem.  
 

Omluva za výpadky serveru.

 
I.třída    II.A třída    II.B třída     III. třída     IV. třída        
   
V. třída   ČJ          AJ          Mat           PŘV          VL          INF  
   
VI.A třída    ČJ           AJ           DĚJ           ZE          MAT                    FY           INF  
   
VI.B třída    ČJ           AJ           DĚJ           ZE          MAT          PŘ           FY           INF  
   
VII. třída   ČJ           AJ           NJ          DĚJ           ZE          MAT          PŘ           FY           INF                 
   
VIII. třída    ČJ           AJ           NJ          DĚJ           ZE          MAT          PŘ           FY            CH          INF    
   
IX. třída   ČJ           AJ           NJ          DĚJ           ZE          MAT          PŘ           FY            CH          INF            PC  
   
   
Dle uvážení lze též sledovat program České televize UčíTelka.