Menu
© ZŠ_Čkyně
Kalendář
Základní škola
Dokumenty Projekty Školská rada Pedagog. sbor Provozní zaměst. Vých. poradce a metodik prevence
Pedagogický sbor
       
       
       
Seznam pedagogů     e-mail
Mgr. Eliška Bošková

učitelka

boskova@zsckyne.cz
Mgr. Věra Česánková učitelka cesankova@zsckyne.cz
Mgr. Jaroslav Fafejta třídní učitel II.A fafejta@zsckyne.cz
Mgr. Milada Frnochová učitelka frnochova@zsckyne.cz
Mgr. Dana Havlanová učitelka havlanova@zsckyne.cz
Mgr. Blažena  Churaňová třídní učitelka II..B churanova@zsckyne.cz
Mgr. Lucie Chvostová třídní učitelka VI.B, metodik prevence chvostova@zsckyne.cz
Mgr. Magdaléna Indrová třídní učitelka V.. mindrova@zsckyne.cz
Mgr. Václava Komínová zástupce ředitele, výchovný poradce zastupce@zsckyne.cz
Mgr. Lucie Kadeřávková vychovatelka ŠD, učitelka kaderavkova@zsckyne.cz
Mgr. Jana Landova třídní učitelka VIII. landova@zsckyne.cz
Mgr. Stanislav Mauric ředitel školy reditel@zsckyne.cz
Mgr. Jana Pěstová třídní učitelka VI.A pestova@zsckyne.cz
Bc. Eva Ratajová vychovatelka ŠD, asistent pedagoga ratajova@zsckyne.cz
Mgr. Hanuš Rücker třídní učitel IX. rucker@zsckyne.cz
Mgr. Jana Slepičková třídní učitelka I. slepickova@zsckyne.cz
Mgr. Jaroslava Sovová třídní učitelka VII. sovova@zsckyne.cz
Mgr. Jana Staňková třídní učitelka III. stankova@zsckyne.cz
Mgr. Marta Šišláková učitelka, asistent pedagoga sislakova@zsckyne.cz
Mgr. Helena Voldřichová třídní učitelka IV. voldrichova@zsckyne.cz