Menu
© ZŠ_Čkyně
Školní jídelna

 

Aktuální jídelní lístek

Následující jídelní lístek

Alergeny v potravinách

 

 
Doba výdeje obědů:
 • 11:00 - 11:15 - výdej obědů do jídlonosičů
 • 12:10 - 12:30 - cizí strávníci, obědvají odděleně od žáků - v tzv. malé jídelně
 • 11:35 – 12:10   -   1. směna
 • 12:30 – 13:15   -   2. směna
 • 13:25 – 13:45   -   3. směna

      k odběru a evidenci jídla strávníci používají čipy nebo čipovou kartu

                                                                      Vnitřní řád školní jídelny

Cena oběda od 1. 3 .2018   (kategorie strávníků dle vyhlášky 107/2005, dosažený věk k 31.8.):
 • žáci   7 - 10 let:      24,00 Kč
 • žáci 11 - 14 let:      26,00 Kč
 • žáci 15 a více let:   28,00 Kč
 • cizí strávníci:          61,00 Kč

  Žáci v době nemoci: 59,00 Kč
Úhrada stravného:
 • hotově – platí se vždy v prvním týdnu následujícího měsíce
 • z účtu v kterékoliv bance, stravné je inkasováno z účtu měsíc zpět (vždy 16. v měsíci)
Odhlašování obědů:
 • Obědy je možné přihlásit a odhlásit den předem do 14.00 hodin  osobně, telefonicky na tel. čísle 388 423 184      ( je možno nechat vzkaz na záznamníku ), mailem na adrese jidelna@zsckyne.cz, nebo přes internet na portále www.strava.cz

Ve výjimečných případech lze odhlásit oběd u vedoucí jídelny nejpozději do 7 hodin ráno, a to pouze v případě náhlého onemocnění žáka.

Provozní zaměstnanci
Hana Křížová                              jidelna@zsckyne.cz  vedoucí jídelny
Lenka Fabiánová vedoucí kuchařka ZŠ
Lenka Staňková kuchařka
Květa Tomášková kuchařka
Hana Škopková vedoucí kuchařka MŠ
Ivana Járková kuchařka