Menu
© ZŠ_Čkyně
Kalendář
Školní družina
Školní družina
Školní zařízení pro žáky ZŠ 1. – 5. ročníku
Provoz
6:30–7:40 hod. (jedno oddělení); 11:30–16:00 hod. (dvě oddělení)
Vychovatelky
Barbora Němečková                   nemeckova@zsckyne.cz 
Hana Machovcová                       machovcova@zsckyne.cz
Bc. Eva Ratajová                        ratajova@zsckyne.cz                             
Organizace ŠD
Výše poplatku za poskytování školských služeb ve školní družině s platností od 1.1.2005: Stálá měsíční platba 50,- + 5,-za den účasti
 • o přijetí do ŠD rozhoduje ředitel školy
 • Rodiče musí vyplnit zápisní list do Školní družiny
 • Doba pobytu žáka ve školní družině se řídí údaji uvedenými v zápisním listu
 • Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do školní družiny se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
 • Nepřítomnost dítěte se musí hlásit vychovatelkám.
 • Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem školní družiny.
 • Školní družina přispívá ke správnému využití volného času dětí.
 • Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem školní družiny.
 • Umožňuje dětem činnost v kolektivu, upevňuje kamarádské vztahy, soutěživost, vzájemnou ohleduplnost a pomoc dětí.
 • Děti mohou trávit volný čas v přírodě, sportují, hrají různé míčové a závodivé hry.
 • Vychovatelka přihlíží vždy při výběru zaměstnání k počasí, ale i k náladě a přání žáků v odděleních.
Naše aktivity
ZÁŘÍ: Výtvarná soutěž pro děti - „Podzimní čarování přírody“
ŘÍJEN: Turnaj ve floorballe
LISTOPAD: Přírodovědná soutěž – znalosti o stromech, zvířatech, využívání smyslů - zapojení hendikepovaných dětí
Beseda k probranému tématu – NP Šumava
Halloween - strašidelné odpoledne
PROSINEC: Výroba adventního kalendáře – skupinová práce
Vánoční besídka
LEDEN: Život v různých částech Země – „Ledová zem Eskymáků“
ÚNOR: Karneval pro děti – zábavné odpoledne, hry a soutěže
Život v různých částech Země
BŘEZEN: Den vaření – dle výběru dětí
DUBEN: Opakování pravidel silničního provozu a dopravního značení
Výroba dopravních prostředků
KVĚTEN: Zdravá výživa - ovocné dobroty
ČERVEN: Den dětí – dětská pouť, hry a soutěže pro děti
Kdo dál, kdo rychleji – běh, hod, skok - sportovec ŠD
Všechny tyto aktivity dělají děti dobrovolně, s velkým nadšením a radostí ze svých výsledných prací či sportovních výkonů. Snažíme se o vytváření příjemného, hezkého a kreativního zázemí ve kterém si děti odpočinou, ale zároveň se i naučí novým věcem, poznání a pracovitosti. Po celoroční práci si s dětmi vyrazíme na výlet do blízkého okolí…