Květen

Květen

01/05/2023
Mateřská škola

S využitím svátku maminek  budeme nadále prohlubovat citové vztahy ke členům rodiny, k sobě navzájem, ke kamarádům, ale i k živé a neživé přírodě. Budeme zjišťovat, jaké profese vykonávají maminka a tatínek, co potřebují ke své práci. Budeme pozorovat a vnímat kvetoucí přírodu všemi smysly. Budeme poznávat život včel a hmyzu a vše, co je s nimi spojené. Čeká nás projektový den ,, Život včely".