Sběr papíru se vyplatil!

Sběr papíru se vyplatil!

01/09/2022
Základní škola

Pokračujeme ve sběru "starého papíru". Dbáme na to, aby se do sběru nevloudil mastný, kopírovací či použitý hygienický papír, papír znečištěný barvami nebo olejem. Ve třídách jsou umístěny koše na tříděný odpad, aby zbytečně nepřišly vniveč použité papíry, papírky a odstřižky z každodenní školní práce v hodinách. A získané peníze každá třída může použít podle svého.