Menu
© ZŠ_Čkyně
Kalendář
Aktivity
Výsledky žáků Školní akce Připravujeme Sport Pěvecký sbor
 
SOUTĚŽÍME VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/22
Celostátní soutěž Zdravá 5 - informace o soutěži
Olympiáda - Český jazyk - krajské kolo - výsledková listina - informace o soutěži
Olympiáda - Matematika - 6 - 7 - 8 - okresní kolo - výsledky a informace o soutěži
Olympiáda - Biologie - okresní kolo - info o soutěži
Pangea - mezinárodní matematická soutěž - informace o soutěži - certifikáty
Olympiáda - Matematika 9 - krajské kolo - informace o soutěži
matematická soutěž Klokan -  školní kolo - okresní kolo
Soutěž v recitaci - okresní kolo - informace  o soutěži
Olympiáda - Dějepis - krajské kolo - informace o soutěži - výsledková listina
Olympiáda - Fyzika - okresní kolo - výsledková listina - info o soutěži
Olympiáda - Český jazyk - okresní kolo - informace o soutěží - výsledková listina
Olympiáda - Dějepis - okresní kolo - informace o soutěži - výsledky soutěže
Olympiáda - Anglický jazyk - okresní kolo - informace o soutěži - výsledky soutěže
Školní kolo v recitaci - žáci 1.stupně - proběhlo 16.3.2022 - foto vítězů
Olympiáda - Zeměpis - okresní kolo - vynikající výsledky ve všech kategoriích - postupujeme do krajského kola - info o soutěži
RSG - matematicko - fyzikální soutěž - slavíme úspěch! Info o soutěži - diplomy: týmu - nejúspěšnější řešitel - RSG poukaz - foto
Olympiáda - Německý jazyk - okresní kolo - info o soutěži
Výtvarná soutěž "ZEBRA SE ZA TEBE NEROZHLÉDNE" info o soutěži - oceněná práce
3. místo v krajském kole získala Valerie Šmolíková - IV. B
Olympiáda - Matematika - okresní kolo - pro 5. a 9. třídu - informace o soutěži
Bobřík informatiky - informace o soutěži a výsledky
SOUTĚŽÍME VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21
Pangea - matematická soutěž - informace o soutěži a výsledková listina
matematická soutěž Klokan - krajské kolo - informace o soutěži
Olympiáda - Český jazyk - krajské kolo - online - informace o soutěži
matematická soutěž Klokan - informace o soutěži
Olympiáda - Matematika - okresní kolo - informace o soutěži
Olympiáda v německém jazyce 2020/2021 - informace o soutěži

Olympiáda v anglickém jazyce 2020/2021 - informace o soutěži

Olympiáda - Zeměpis - krajské kolo - online - informace o soutěži
Olympiáda - Zeměpis - okresní kolo - online -  informace o soutěži
Olympiáda - Český jazyk - okresní kolo - online - informace o soutěži
I v současné situaci distanční výuky rozjíždíme první kola soutěží - online
Olympiáda - Český jazyk - školní kolo - informace o soutěži a výsledky
matematická soutěž BOBŘÍK - info o soutěži - výsledková listina
SOUTĚŽÍME VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/20
Olympiáda - Zeměpis - krajské kolo - informace o soutěži - výsledková listina
PANGEA - matematická soutěž - informace o soutěži  a výsledková listina
Eurorebus
Olympiáda - Zeměpis - informace o soutěži - školní kolo - okresní kolo výsledkové listiny
Recitace - školní kolo - informace o soutěži a výsledky
Olympiáda - Německý jazyk - okresní kolo - gratulujeme H. Havlíčkové ke 4. místu
Pythagoriáda - školní kolo - výsledky
Pěvecká soutěž - školní kolo - výsledky
Olympiáda - Fyzika - okresní kolo - informace o soutěži - výsledková listina
Úspěchy šesťáků v národním testování žáků SCIO - ocenění
Ocenění -  Karel Remeš  - matematika - obecné studijní předpoklady
Ocenění - Adéla Lukešová - obecné studijní předpoklady
Olympiáda - Český jazyk - okresní kolo - výsledková listina
Olympiáda - Dějepis - okresní kolo - výsledková listina - informace o soutěži
Olympiáda - Český jazyk - školní kolo
Talentu okresu 2019 - informace o celé akci

Ve dnech 4. až 12. listopadu proběhla ve škole informatická soutěž určená žákům od 4. třídy - BOBŘÍK INFORMATIKY - výsledkové listiny

SOUTĚŽÍME VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19
SCIO - Ocenění za vynikající výsledky testování v rámci kraje získávají: Karel Remeš, Lukáš Tesař a Martin Švec
Matematická Pythagoriáda - okresní kolo - informace o soutěží a výsledky
Jihočeský zvonek - krajské kolo
Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů - informace o soutěži - výsledková listina
Okresní kolo soutěže Mladý zdravotník a Mladý záchranář
Recitace - krajské kolo
Matematická Pythagoriáda - školní kolo - informace o soutěži a výsledky
Jihočeský zvonek - pěvecká soutěž - okresní kolo - výsledky
Olympiáda - Matematika - okresní kolo pro 6.,7.,8. třídy - informace o soutěži a výsledková listina
Olympiáda - Fyzika - okresní kolo - informace o soutěži - výsledková listina
Pangea - mezinárodní matematická soutěž
Tradiční soutěž pro matematiky "MATEMATICKÝ KLOKAN"
Geologická olympiáda - krajské kolo - informace o soutěži
Olympiáda - Zeměpis - krajské kolo - informace o soutěži - výsledková listina
Olympiáda - Matematika - krajské kolo -  informace o soutěži - výsledková listina
Olympiáda - Německý jazyk - krajské kolo - výsledky
Matematický klokan - školní kolo - informace o soutěži a výsledky
Soutěž "O nejlepší statistický plakát" - informace o umístění
Recitace - okresní kolo - výsledková listina - informace o soutěži
Matematicko - fyzikální soutěž - RSG - diplom - družstvo - diplom - J. Kytlica
Recitace - školní kolo soutěže pro 4. až 9. třídu - informace o výsledcích
Recitace - školní kolo soutěže pro 2. a 3. třídu - informace o výsledcích
Geologická olympiáda - okresní kolo - informace o soutěži
Olympiáda - Zeměpis - okresní kolo - výsledkové listiny - informace o soutěži
Olympiáda - Anglický jazyk - okresní kolo - výsledková listina - informace o soutěži
Soutěž "O NEJLEPŠÍ STATISTICKÝ PLAKÁT"
Olympiáda - Matematika - okresní kolo - 5. třída - výsledková listina - 9. třída - výsledková listina - informace o soutěži
Olympiáda - Německý jazyk - okresní kolo - výsledky - informace o soutěži
SCIO - Ocenění za vynikající výsledky testování v rámci kraje získávají: šesťáci - Markéta Žampachová a Jan Šmíd.OCENĚNÍ:  Markéta  - Honza. A ještě jednou Honza. Gratulujeme.
Olympiáda - Český jazyk - okresní kolo - výsledky - informace o soutěži
Olympiáda - Dějepis - okresní kolo - výsledky - informace o soutěži
Zeměpis - školní kolo -  výsledková listina kategorie C
Hodina kódu - hodinka plná programování
již od počátku školního roku se zapojujeme do nejrůznějších soutěží - vědomostních, předmětových, trénujeme na sportovní klání. Nebudou chybět ani hry a soutěže pro pobavení, jako třeba ta, kterou pořádá Lidl ve spolupráci s Evropou2 soutěž o Lyžařský kurz za nejdelší účtenku.
Logická olympiáda
Přírodovědný klokan
SOUTĚŽE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/18
SCIO - Ocenění za vynikající výsledky testování v rámci kraje získávají: třeťák Adam Šišlák a páťák Matěj Rychecký.  OCENĚNÍ - Adam - Matěj
Soutěž národního parku " NP Šumava ve školních lavicích" - informace o soutěži
Eurorebus - celostátní kolo - info  - výsledková listina - pamětní list
Matematická Pythagoriáda - okresní kolo - informace o soutěži - výsledkové listiny - 5. třída - 6. třída - 7. třída - 8. třída
Dopravní soutěž mladých cyklistů - okresní kolo - výsledková listina
EUROREBUS  - krajské kolo - informace o soutěži -  výsledková listina 6. a 7. třídy, 8. a 9. třídy
Fyzikální olympiáda - krajské kolo - výsledky
Recitace - krajské kolo - informace o soutěži - ocenění - foto - výsledková listina
Olympiáda biologie  - okresní kolo - výsledková listina
Pangea - mezinárodní matematická soutěž
Tradiční soutěž " Matematický klokan" - výsledková listina - Náš "nejlepší klokan"
Olympiáda - FYZIKA - okresní kolo - výsledková listina - diplom - informace o soutěži
Okresní soutěž ve zpěvu Jihočeský zvonek - výsledky
Pěvecká soutěž  - okrskové kolo Vimperk - informace o soutěži a výsledky
Recitace - okresní kolo - informace - výsledky - foto - diplom - cena poroty
EUROREBUS - postup do krajského kola
Matematicko fyzikální soutěž RSG - čtvrtý ročník diplom
Olympiáda - Zeměpis - okresní kolo výsledky - informace
Recitační školní soutěž 1.stupeň - výsledky a informace o soutěži
Olympiáda - anglický jazyk - okresní kolo - výsledky - 6. a 7. třída - 8. a 9. třída - informace o soutěži
Pěvecká školní soutěž - výsledky a informace o soutěži
Olympiáda - matematika - okresní kolo - výsledky - 5. třída - 9. třída - informace o soutěži
Olympiáda - Dějepis - okresní kolo - výsledky - informace o soutěži
Olympiáda - Zeměpis - školní kolo
Výsledky logické olympiády - 1. stupeň, 2. stupeň
Olympiáda - Dějepis - školní kolo
Připomenutí úspěchů loňského roku:
SOUTĚŽÍME VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/17
Pochvala za účast v celostátním kole soutěže Eurorebus
Matematická Pythagoriáda - okresní kolo - výsledkové listiny  - 5. třída  -  8. třída
Soutěž mladých zdravotníků - okresní kolo
Fyzikální olympiáda - krajské kolo - výsledky
EUROREBUS -  - výsledky krajského kola - postupujeme do celostátního kola
Olympiáda biologie  - okresní kolo - kategorie D - výsledková listina - kategorie C
Pangea - mezinárodní matematická soutěž
Olympiáda - Matematika - okresní kolo - výsledky - 6. třída - 8. třída
"Šumavský zvonek" - okresní kolo - výsledková listina
Matematický klokan - "Náš nejlepší klokan"
Fyzikální olympiáda - okresní kolo - výsledková listina - informace o soutěži
EUROREBUS - postoupili jsme do krajského kola
Recitační soutěž - okresní kolo - výsledková listina
Soutěž "O NEJLEPŠÍ STATISTICKÝ PLAKÁT" - vyhlášena VŠE a Českým statistickým úřadem - národní kolo - info
Recitační soutěž - školní kolo - 1. stupeň, 2. stupeň
Olympiáda - Zeměpis - okresní kolo - výsledková listina kategorie A - výsledková listina kategorie C - informace o soutěži
Olympiáda -  Anglický jazyk - okresní kolo - výsledková listina - info o soutěži
Plníme úkoly 3. kola korespondenční soutěže EUROREBUS
Páťáci si zkusili vypočítat úkoly  matematické Pythagoriády - info, Pythágoriáda 6.,7.,8. třída - info
Pěvecká soutěž - školní kolo
Olympiáda - Český jazyk - okresní kolo - výsledky - informace o soutěži a ještě něco navíc: skvělé umístění našich absolventů
Olympiáda - Matematika - okresní kolo - výsledky - 5. třída - 9. třída
Olympiáda - Dějepis - okresní kolo - výsledky
Olympiáda - Dějepis - školní kolo
Logická olympiáda
Školní kolo zeměpisné olympiády - informace o soutěži
Olympiáda - Matematika - školní kolo - 5. třída - informace o soutěži
Olympiáda - Dějepis  okresní kolo - informace o soutěži + výsledková listina
SOUTĚŽÍME VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/16
"Národní park Šumava ve školních lavicích " - další kolo - výsledky a informace
Dopravní soutěž - mladší jsou čtvrtí a starší osmí
Soutěž " Mladý záchranář " - jako hasiči jsme druzí, jako zdravotníci jedenáctí
"Národní park Šumava ve školních lavicích " - soutěž pro mladší i starší školáky
Matematický klokan - okresní kolo
Literární soutěž - "Lidice pro 21. století" výsledková listina  + tisková zpráva
Olympiáda - Biologie - okresní kolo - výsledková listina + informace o soutěži
Olympiáda - Matematika - okresní kolo - výsledková listina 6.třída - výsledková listina 7..třída - výsledková listina 8.třída
Olympiáda - Fyzika - okresní kolo - výsledková listina + informace o soutěži
Olympiáda - Anglický jazyk  - krajské kolo
Olympiáda - zeměpis - krajské kolo
Eurorebus
Pythagoriáda - 5 - okresní kolo
Matematický klokan
Olympiáda - Anglický jazyk - okresní kolo
Recitace - okresní kolo  - výsledková listina + informace o soutěži
Finanční gramotnost - postupujeme
Recitace - 2. stupeň - školní kolo
Recitace - 1. stupeň - školní kolo
Pythagoriáda - 5
Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce - informace a výsledky
Olympiáda - Zeměpis - okresní kolo - výsledková listina - informace o soutěži
Olympiáda -Český jazyk - okresní kolo - výsledková listina + informace o soutěži
Pěvecká soutěž - školní kolo - informace o soutěži
Olympiáda - Matematika okresní kolo - výsledková listina 5. třída, výsledková listina 9. třída + informace o soutěži
Olympiáda - Dějepis - Mladý historik - výsledková listina + informace o soutěži
Soutěž Mladý historik - VI. a VII. třída - informace o soutěži
Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce - informace a výsledky
Školní kolo zeměpisné olympiády - informace a výsledky
Připomenutí úspěchů loňského roku:
Olympiáda - Dějepis  okresní kolo - výsledková listina + informace o soutěži
Olympiáda - Matematika okresní kolo - výsledková listina + informace o soutěži                              
Olympiáda - Český jazyk - okresní kolo - výsledková listina + informace o soutěži
Olympiáda - Zeměpis - okresní kolo -  výsledková listina + informace o soutěži
Olympiáda - Anglický jazyk - okresní kolo + informace o soutěži
Olympiáda - Zeměpis - krajské kolo - výsledková listina + informace o soutěži
Olympiáda - Dějepis - krajské kolo - výsledková listina - informace o soutěži
Výtvarná soutěž - krajské kolo  -  výsledková listina - Evropa ve škole
Recitace - okresní kolo - výsledková listina - informace o soutěži
"Šumavský zvonek" - okrskové kolo - informace o soutěži
První ročník RSG soutěže
Olympiáda - Fyzika - výsledková listina - informace o soutěži
"Šumavský zvonek" - okresní kolo - výsledková listina + informace o soutěži
Olympiáda - Český jazyk - krajské kolo - výsledková listina
Eurorebus - krajské kolo - informace o soutěži
Olympiáda matematika - okresní kolo - výsledková listina 6.tř. - výsledková listina 7.tř. - výsledková listina 8.tř.
Olympiáda biologie  - okresní kolo - výsledková listina - kategorie C - kategorie D + informace o soutěži
Olympiáda biologie  - krajské kolo výsledková listina
Pythagoriáda - 5. třída - 6. třída - 7. třída - 8. třída
Blahopřejeme k úspěchu Tomáši Kordíkovi - diplom