Menu
© ZŠ_Čkyně
Kalendář
Aktivity
         
Výsledky žáků Školní akce Připravujeme Sport Pěvecký sbor
  ŠKOLNÍ ROK 2021_22
  Poslední výlet v naší škole aneb devítka na vodě
  Exkurze 9. A, 9. B do firmy Aptar
  Den dětí na hřišti - sportovní den doplnila jízda zručnosti, pochopitelně na kole.
 

  1.6. MDD oslavily děti i v jídelně - byla PIZZA, kuchařky použily 42 plechů.

  Prvňáci byli pasování na ČTENÁŘE!
 
  Osmáci strávili celý den v Praze - informace
  Víkend plný techniky - vítězné družstvo v Ostravě - podrobnosti
  Ze soutěže zdravotníků - foto
  Páťáci užili den v Nacionalparku Bayerischer Wald
 

  

  Připomínáme si i svátek naší planety. Den Země ve školní družině oslavili naši nejmladší školáci úklidem okolí školy.
  Snad tak připomenou i starším spolužákům k čemu slouží odpadkové koše.
 

  Velikonoční pečení v plném proudu. Plechy s upečenými zajíčky, vajíčky i beránky ze slaného těsta se již minulý týden
  objevovaly ve třídách. Fotografie zachytily pekaře ze školní družiny.
 

  6.4.2022 - zápis do první třídy  - škola přivítala nové budoucí žáčky a jejich dospělý doprovod. Děti z družiny připravily dárečky.
 

  Nejprve si budoucí prvňáčci přišli prohlédnout školu nanečisto, prošli si ji, pobyli ve třídách, zúčastnili se i vyučování.
 
  Kdo pokoří vrchol Sněžky, Pradědu či Lysé hory? Tradiční soutěž šplhavců.
 

                       

  Jezdíme za kulturou - devíťáci v Praze v divadle ABC
 
  Čtvrťáci se zapojili do výtvarné soutěže UDRŽITELNOST ŽIVOTA V EVROPĚ
  
 

  Letos žijeme masopustem. Nejen karneval, průvody masek, ale i pečení koblih, koblížků, vdolků a vdolečků.
  Osmáci nezůstali ve smažení pozadu:
 

 

 

  Koblihy školní družiny:
 
  Karneval III. třídy:
 
  Devítka při smažení koblih:
 
  Masopust v prvních třídách - masopustní průvod masek odstartoval svačinou - pochopitelně byla kobliha. Průvod prošel školou
  a vyvrcholil veselicí v tělocvičně. Udržujeme tradice.
 
  V rámci dlouhodobé akce "Ovoce do škol" čas od času firma BOVYS zpestří nabídku ochutnávkou exotického ovoce.
  Tak tomu bylo i před jarními prázdninami. Každá třída obdržela bedničku s vitamínovým nákladem. Krájení se ujali dobrovolníci,
  konzumovali všichni.
 
 
  Ve středu zachránili žáci naší školy Kristýna Krátká a David Škoda jeden zvířecí život. Při procházce na čkyňské rovince slyšeli
  žalostné mňoukání z hloubky skruže na louce. Tam také objevili na kovové tyčce sedícího uvězněného kocourka.
  Následovaly záchranné práce, sušení a krmení u Krátkých doma. A pak obcházení domů a hledání majitele. Kocour patřil Remešům
  a již pár dní ho postrádali. Davidovi a Kristýně patří dík, je příjemné zjištění, že lhostejnost k ostatním je jim cizí.
 
  Ve čtvrtek poslední vyučovací hodinu byla ve  IV.B policejní tisková mluvčí por. Ing. Štěpánka Schwarzová
  z Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje! Ta a slavnostně předala odměnu za skvělé umístění ve výtvarné dopravní
  soutěži Zebra se za tebe nerozhlédne naší čtvrťandě Valerii Šmolíkové. Gratulujeme!
 
  Přehoupli jsme se do druhého pololetí. Navzdory karanténám a izolacím se páťáci a čtvrťáci každé úterý vypravují na plavecký .
  výcvik do Sušice.
   
  Letošní advent nepřivítáme společným rozsvícením stromu na školním dvoře. Program jsme sice poctivě připravovali,
  ale současná situace těmto akcím nepřeje. I tak náš strom bude zářit do dálky.
  I když se ve škole střídají třídy v karanténách, i když se obtížně scházíme, na advent se připravujeme. Vyzdobíme třídy a chodby,
  vestibul. Vyrobili a poslali jsme betlémky na soutěžní výstavu do synagogy, V družině pečeme perníky.... Zkrátka těšíme se na VÁNOCE.
 

   
  11.11. Připomněli jsme si připomněli jsme si Den veteránů - Den vzpomínek a při vlastivědě vyráběli symbolický vlčí mák

 
  Dnes školou chodil strašidelný průvod.....
 
 
  Ale i strašidla ve škole pracují:
 
  22. 10. Prvňáci byli slavnostně pasováni na OPRAVDOVÉ PRVŇÁKY, školáky se vším všudy... Další foto z akce a ještě další...
 
  Vaření jako součást předmětu PRAKTICKÉ ČINNOSTI naše nejstarší baví. A je skvělé, že dodržovali i tradiční posvícení, napekli hnětýnky všech tvarů
  a velikostí. Prohlédněte si všechny fotografie.
 
  Třeťáci vyrazíli na Srní, měli veliké štěstí - viděli celou vlčí smečku. Ve Dřeváku malovali na dřevo. Foto z akce.
  27.9. Velká šipkovaná.
  1.9.2021- Začínáme nový školní rok!
  ŠKOLNÍ ROK 2020_21
     
                       Sportovní den žáků 5. - 9. třídy se odehrával v areálu školy i na hřišti

 

 

     

   

   
  Osmáci na cyklovýletě do Sudoměře        
                        Deváťáci se na kolech vypravili do Malenic.
                        
  Deváťáci připravili dobrodružnou cestu kolem školy pro naše prvňáčky
                                              

               

                   
  Sešli jsme se na Dětském dýchánku na zahradě u synagogy
 

 

   
  Slavíme MDD  - zahráli jsme si, dosoutěžili jsme, ještě máme plnou pusu sladké odměny....
 
  Vracíme se konečně do školy, do tříd. A nejen do nich....
 
   
 
  "Myslíme na ostatní" - možná tak by se mohla jmenovat výroba drobných dárečků rukama našich nejmenších školáků. Ve školní družině připravili
   plnou krabici malých talismánků pro potěšení a dobrou náladu. Krabice putovala do Hospicu sv. Jana N. Neumanna do Prachatic.
  A určena byla nejen pro klienty zařízení, ale i pro "všechny dobré duše", které v hospicu pomáhají.

  Do školy zavítal - tak jako každý rok - Mikuláš s anděly a čerty. Tentokrát však disciplinovaně, přesně podle příslušných opatření,  nevstoupili
  do školní budovy, ale pozvali děti do PEKLA, do školního altánku.
 
                     
 
  Držíme tradici - pečeme HNĚTÝNKY - IX. třída při pracovkách
  1.9. vítáme nové žáky -  fotografie pana Dana Havlíka
 
   
   
   
  ŠKOLNÍ ROK 2019_20
  Beseda s paní Miladou Havlátkovou, čkyňskou spisovatelkou. O svých knížkách si povídala se třeťáky.
 
 
  Třeťáci navštívili planetárium v Českých Budějovicích
 
 
  Společná besídka v tělocvičně - v opravdu naplněné tělocvičně každá třída předvedla své vystoupení.
  Programem provázela čtveřice moderátorů z devítky.
 
 
  Adventní čas ve školní družině
  Hrajeme divadlo - pohádková komedie Strach má velké oči  - dramatický kroužek II. stupně
 
  HODINA KÓDU
  Exkurze do Temelína
  Mikuláš, andělé -  a pochopitelně -  čerti zavítali do školy
  Advent jsme otevřeli rozsvícením vánočního stromu na školním dvoře.
  Stalo se již tradicí, že jeho rozsvícení provází pásmo dětí z prvního stupně.
  Letos nás svým připomenutím vrátily do doby Josefa Lady, tedy do doby, kdy Vánoce byly plné sněhu a lidé
  ctili zvyky a tradice. Pohoda a klid zářily i z velikých "ladovských" obrazů, které děti namalovaly.
 
  Povídáme si o vztazích mezi spolužáky, třídami i o chování k dospělým - pomáhají nám lektorky v programu Phénix, III. třída
  ŠD - "Spolu na jedné lodi" - žáci pokračují v plavbě na symbolické Noemově arše, která symbolizuje jejich přátelství a
  vzájemnou úctu. Umí při společné práci přiložit ruku k dílu. Jejich výrobky právem zdobí školu.
 
  Návštěva MĚSTSKÉ KNIHOVNY VE VIMPERKU
  Podzimní barvy - v družině vyrábíme Podzimníčky

  Halloween na školním dvoře
 

  Školní družina vyplouvá na Noemově arše
  10.10. Na výpravě za hořečkem mnoholistým českým -
  projektový den pro VI. A, VI.B ve spolupráci s Natura 2000 a Life 16
 
 

  2.10. "Pasování prvňáčků na opravdové prvňáky" - nejstarší žáci školy = deváťáci pasují ty nejmladší = prvňáky

  19.9. - projektový den "Zvládnu každou situaci" - celodopolední akce za součinnosti hasičů, policie a záchranářů.
  Školní den začínal vyhlášením cvičného požárního poplachu školním rozhlasem, následovala evakuace osob
  a shromáždění všech na školním dvoře. Požár byl nahlášen na tísňovou linku 112, proto přijeli hasiči
  HZS Jihočeského kraje ze stanice Vimperk. Akce se zúčastnili rovněž zástupci dobrovolných hasičů ze Čkyně,
  Policie ČR, Jihočeské záchranné brigády kynologické a rovněž zdravotníci.
  V rámci branného dne viděly děti ukázky práce policejních i záchranářských psů, zkusily si spolu se záchranáři
  ošetřit běžná poranění, prošly si hasičskou techniku a vyřádily se na lezecké stěně, zastřílely si v laserové střelnici.
 

  Prázdniny skončily, budova školy znovu ožila...

  OHLÉDNUTÍ:
  ŠKOLNÍ ROK 2018_19
  Rozloučení - poděkování
 
  Konec června ve školní družině hra "O zlatého bludišťáka" informace o soutěži
 
  21.6. Školní výlet druhé, třetí, čtvrté třídy
  19.6. celodenní exkurze deváté třídy do Terezína a poté do Prahy - informace o akci
  "Není kocour jako kocour"
  Šesťáci na Soumarském mostě
 
  28.5. - druháci a třeťáci vyjeli na Šumavu - cílem bylo info středisko ve Stožci
  Páťáci v Písku - na exkurzi do Sadovny, kde navštívili expozice Hnízdo ilustrace a Laboratoř

 

  Vyrábíme dárečky - v družině se připravujeme na SVÁTEK MATEK
  7.5. exkurze sedmáků do Srní - dopoledne se zajímavým výukovým programem NP Šumava.
         A vlky jsme viděli!
     
                                                  
   
  Na školním dvoře stojí "májka"        
   
 
  V rámci akce "Ukliďme si svět, ukliďme si Česko" žáci naší školy sbírají povalující se odpadky v okolí školy, nádraží...
  Den Země - páťáci oslavili svátek naší planety na Sudslavické stezce. Během cesty plnili úkoly, soutěžili.
  Velikonoce ve školní družině
  8.4. Jarní pásmo
     
  5.4. " Ride Wheel" - biková show  na školním dvoře

 

 

 

  Mandaly stále v kurzu, tentokrát u vchodu do šaten
   
 
  EXKURZE DO HLAVNÍHO MĚSTA - 8. TŘÍDA - pestrá nabídka: prohlídka architektonických zajímavostí, návštěva divadla...
  Besedy organizované NP Šumava pokračují - osmáci jeli do Vimperka, do enviromentální učebny
   
  Lyžařský kurz pro nejmenší žáčky - pro prvňáčky
   
  Okolí školy vyzdobily mandaly
 
   
  Tradiční soutěž ve šplhu na tyči - informace o soutěži

 

 
 
  Popeleční středa ve školní jídelně:
 
  "Masopustní průvod ve škole"
 
  Masopust ve školní družině
  Když devíťáci vaří / pečou /...
  Sedmáci si letos na Kubovce užili sněhu.
 
  21.12. jsme se sešli ve škole v tomto roce naposledy, dopoledne proběhla společná besídka tříd v tělocvičně. Sešlo se nás opravdu hodně, dětí od první třídy, starší žáci, nejstarší žáci a pochopitelně i dospělí. Pobavili jsme se, zasmáli, zavzpomínali a popřáli si VESELÉ VÁNOCE. A víme, že hned od 3. ledna 2019 nás čeká předpololetní finiš. Ale to až v lednu....

 

 

   
  Tradiční vánoční dílnička - informace
  Školou chodil Mikuláš, čerti, čertice i andělé
 
  ROZSVÍCENÍ STROMU NA ŠKOLNÍM DVOŘE I LETOS S PROGRAMEM ŽÁKŮ 1. STUPNĚ
   
 
  Exkurze - ČOV Vimperk - osmáci navštívili čističku odpadních vod
  1.10.exkurze IX. třídy - "Praha kulturní": Veletržní palác - Invaze 1968,  Divadlo v Dlouhé - informace o akci
  27. října a 28. října 2018 - aktivně jsme se zúčastnili oslav výročí republiky v obci. Na náměstíčku, poté v synagoze.
  V neděli pak ve Spůli.

  Celoroční projekt "100 let společného stravování" - podpořili sedmáci. V anketě o nejoblíbenější sváteční jídlo zvítězila svíčková.
 
  Proběhlo tradiční pasování prvňáčků na opravdové prvňáky - pruhy proužky lodě námořníci -
  to byly symboly společné plavby ve vlnách základky. Devíťáci měli i "pasovací meč".

  7.10. spřátelený spolek KOS podpořil výstavu "100 let pod křídly SOKOLA" veselou pohádkou, zahráli si i naši nejmenší žáčci

  6.10. na prohlídce židovského hřbitova v rámci poutě rodin "Ke kořenům" - židovské stopy v regionu

   
   
  3.9.ZAČÍNÁME NOVÝ ŠKOLNÍ ROK - POZOR - ŠKOLA SE NOVĚ OTEVÍRÁ V 7.40, PRVNÍ HODINA ZAČÍNÁ V 8.00 HODIN.
 
   
   
   
   
  OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ŠKOLNÍM ROKEM
  ŠKOLNÍ ROK 2017/18
ČERVEN
Exkurze IX. třídy - informace + foto
Sportovní den 1. stupně - foto

 

výukový program 6. třídy  - vlakem na Soumarský most, návštěva rašelinišť s výukovým programem NP Šumava, foto

                            

Školní výlet prvňáků a druháků - Orlík - informace
Školní výlet třeťáků a čtvrťáků - prohlédli si hrad Karlštejn - informace
27.6. hrajeme pohádku pro mateřskou školu
29.6. vydávání vysvědčení, devíťáci slavnostní ukončení školní docházky na obecním úřadě
29.6. končíme po 2. vyučovací hodině
PŘÍJEMNÉ A POHODOVÉ PRÁZDNINY !!!
KVĚTEN
Školní družina připravuje: 1. oddělení   2.oddělení
Film "Síla lidskosti" navštívili sedmáci a devíťáci  - informace o akci
3.5. přivítáme ve škole spřátelené děti z MŠ Bohumilice a jejich německé kamarády. Připravujeme pro ně pohádku - v němčině

další foto

školní kolo dopravní soutěže "Jízda zručnosti"   
                                                                                         před startem.....                                                               tým rozhodčích

Exkurze 8. ročníku do firmy Aptar

Naši školu v rámci projektu "Ovoce a zelenina do škol" navštívil firemní maskot Bovýsek, děti si trochu zasoutěžily o drobné dárky
DUBEN
Školní družina připravuje: 1. oddělení, 2. oddělení
Začíná SCIO testování, na řadě jsou třeťáci a páťáci, sedmáci. Porovnají se s ostatními žáky v republice ve znalostech z českého jazyka, matematiky, angličtiny a zkusí odpovědět na otázky z oblasti prvouky či obecných studijních předpokladů
4.4. beseda na ožehavé téma "Než užiješ alkohol, užij svůj mozek" - pro všechny třídy II.. stupně
11.4. Volyňský rozcestník - Mongolsko - 7.třída navštíví minifestival cestovatelů
14.4. Jarní koncert v synagoze - vystoupí čkyňské sbory
16.4. žáci a žákyně zvou na školní dvůr - připravují JARNÍ PÁSMO, které nás provede nejbarevnějším ročním obdobím
Týden návštěv - před zápisem nás navštívily děti z mateřských škol. Do naší první třídy zavítaly děti jak ze čkyňské, tak i bohumilické školky. Prohlédly si školu a na  chvilku si zkusily, jaké je to být školákem.
Zápis žáků do 1.třídy na rok 2018/2019, zapisovat se budou děti narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012 - další info
23.4. záchranářka v rámci besedy ukazovala páťákům a osmákům, jak prakticky poskytnout první pomoc
23.4. páťáci si vyšlápli na vrchol píseckých hor Jarník, navštívili Městskou elektrárnu a pátrali po domovních znameních píseckých domů
- soutěžit budeme v biologii, matematice, fyzice,  budeme recitovat i zpívat - to vše v dalších i vyšších kolech olympiád a soutěží              30.4. exkurze 6. třídy do KMP
BŘEZEN
Školní družina připravuje: 1. oddělení, 2. oddělení
Byli jsme v Jihočeském divadle - 1. a 2. třídy - informace

Třeťáci v planetáriu

Byli jsme v Jihočeském divadle - 3. a 4. třídy  - informace
ÚNOR
Začínáme pololetními prázdninami  - 2.2. / pátek /
Školní družina připravuje: 1. oddělení, 2. oddělení
5.2. školní kolo pěvecké soutěže
12.2." Jelen a jeho bratranci" - 5. třída

 

12.2." Ptáci Šumavy" - 7. třída
14.2. školní kolo recitační soutěže - 1. stupeň
LEDEN
Školní družina připravuje: 1. oddělení, 2. oddělení
Pokračujeme ve sběru - papír a kartony noste vždy ve úterý a čtvrtek ráno. Odpoledne 4.1. Jihosepar odváží naši další várku!
Besedy, výukové programy NP Šumava:
 8.1. " Nebojte se vlka" - 6. třída           
Dne 8.1. 2018 absolvovali žáci šestého ročníku vnitřní program Národního parku Šumava v učebně SEV ve Vimperku.

Program s názvem " Nebojte se vlka" děti hravou a zábavnou formou zasvětil do života nejen vlka, ale i dalších psovitých šelem.

29.1. " Ptáci Šumavy" - 7. třída -  pro nemoc lektorů přesunuto
29.1. " Jelen a jeho bratranci" - 5. třída -  pro nemoc lektorů přesunuto
Od 14.1. budou sedmáci na "lyžáku" - sjíždět budou svahy Kubovy Hutě, bydlet v hotelu Kristian
24.1. vzdělávací program pro šesťáky - " Od pramene k deltě"
Rozjíždí se další kola olympiád, školní kola pomalu střídají okresní, držíme všem pěsti a víme, že platí ono známé rčení " těžce na cvičišti, lehce na bojišti"
Máme před sebou závěr prvního pololetí, vysvědčení  - středa 31.1. - 4., 5., 6. vyučovací hodinu
   
  PROSINEC
  4.12. SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ STROMEČKU NA ŠKOLNÍM DVOŘE - 17.00  hodin
  5.12. Mikuláš, andělé a čerti

Mikuláš, andělé i čerti pasovali prvňáčky na OPRAVDOVÉ ŽÁKY PRVNÍ TŘÍDY!
6.12. ve Vimperku a 8.12. ve čkyňské synagoze - Vánoční koncert DPS Růže se skupinou Pohoda
6.12. výukový program NP Šumava pro 1. třídu - " Když jde malý bobr spát"
15.12. "Vánoční dílničky pro nejmenší školáky"- ve třídách si děti zkusí vyrobit  několik vánočních dárečků z různých materiálů - text
19.12. "Dalskabáty, hříšná ves aneb zapomenutý čert"
těsně před Vánocemi zahrají členové dramatického kroužku pro děti z mateřské školy pohádku " Jak Vánoce byly málem na blátě"
22.12. SPOLEČNÁ BESÍDKA ŠKOLY - OD 8.30 V TĚLOCVIČNĚ, poté besídky jednotlivých tříd
 
 
 
 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY I JÍDELNY V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN BUDE PŘERUŠEN

OD 23. PROSINCE 2017 DO 2. LEDNA 2018. PROVOZ ZAČNE 3.1.2018. 

  LISTOPAD
16.11. - žáci 1. až 4. třídy pojedou na divadelní představení  do Českých Budějovic, navštíví koncertní síň O. Jeremiáše - Pohádky na dobrý den
17.11. - připomínáme státní svátek -  Den boje za svobodu a demokracii

17. listopadu 1939 Hitler nařídil potlačit studentské demonstrace vojenskou silou.
17. listopadu 1989 byla v Praze násilně rozehnána pokojná demonstrace studentstva. Tento krok byl začátkem převratu a tzv. Sametové revoluce, která vedla     k pádu komunistického režimu.

22.11. exkurze - jaderná elektrárna Temelín
24.11. pro šesťáky je naplánována podvečerní Stezka odvahy, přespání ve škole
24.11. koncert našeho sboru Růže spolu se skupinou Pohoda v Budilově
28.11. Ptáci - dravci - beseda s ukázkami opeřených dravců v tělocvičně školy  - pro žáky 1. -9. třídy
30.11. v tělocvičně postavíme mobilní planetárium, promítání v jeho kopuli se zúčastní všechny třídy
   
   
  ŘÍJEN
  11.10. BÍLÁ PASTELKA - beseda  u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole - VI. a VII. třída
  16.10.2017 - výukové programy NP Šumava - tentokrát pro druháky - foto - beseda
  ZÁŘÍ
  4.9. Slavnostní zahájení školního roku - po symbolickém rozloučení se školkami na čkyňském obecním úřadu jsou prvňáci ve své školní  třídě - FOTO
 
       Nastupujeme v pondělí 4.9., zatím bez školních tašek. Naši nejmladší  - prvňáci - se sejdou v 8.00 hodin před obecním úřadem, přijme je pan starosta. Poté je školáci doprovodí do budovy základní školy. Tam proběhne slavnostní přivítání, prvňáčci si prohlédnou svoji novou třídu...
  Navštívíme včelařskou výstavu v synagoze
  Od 18.9. začínáme sportovat v tělocvičně - TJ Sokol, tance...
  20.9. -  6. ročník - exkurze do třídírny odpadu Jihosepar Vimperk - po prohlídce areálu následovala beseda - otázky střídaly odpovědi, žáci se o problematiku třídění v našem regionu živě zajímali, a tak odměna za aktivitu potěšila a pobavila. Domů autobusem jelo "celé stádečko sobíků a plyšáků".

 .

 

  Od října se rozjíždí kroužky, vybíráme si podle zájmu, času a svých možností
 

 

  OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ŠKOLNÍM ROKEM - ŠKOLNÍ ROK 2016/17
  ČERVEN
  Školní družina  připravuje: 1. oddělení, 2. oddělení
   
  Devíťáci v Aptaru
  1.6.slavíme MDD - odpoledne plné her v družině
  beseda Vietnam - brána do Indočíny - určeno pro VII. třídu, V. třídu
  Kulturní exkurze - IX. ročník - program - Lidice, divadelní představení Želary - divadlo Rokoko
  9.6. školní výlet VI. třída - zámek Blatná
  Vzdělávací programy MisePlus + eko soutěž pro žáky od 5. do 9. ročníku
  14.6. školní výlet VII. třída - Sušice a okolí
  15.6. školní výlety celého I. stupně: pro mladší je cílem je Srní, Kašperk, Kašperské Hory, pro starší Lipno, Rožmberk nad Vltavou + FOTO
  15.6. - 16.6. školní výlet IX. třída - Sušice - offpark
  16. - 18.6. školní výlet VIII. třída - Knížecí rybník (Tábor)
  beseda pro IX. třídu - NP Šumava: Šumavský rok
  17.6. závěrečný koncert DPS Růže, Růžičky
  22.6.Den plný her - sportovní akce všech "prvostupňáků" na školním hřišti - v roli rozhodčích  - osmáci
  Beseda pro čtvrťáky na téma "DENTÁLNÍ HYGIENA"
  23.6. představení dramatického kroužku 1. stupně -  Malý princ
  TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY
   
  KVĚTEN
  1.5. státní svátek
  Dopravní soutěž pro oba stupně ZŠ
  3.5. zeměpisná exkurze VI. třída - Český Krumlov - grafitový důl....
  4.5.  hudební pořad pro II. stupeň - " Jazz tak trochu jinak"
  8.5. státní svátek
  Testování ČŠI -  IX. ročník
  10.5. přírodovědná exkurze - V. třída - Písecké hory, Městská elektrárna v Písku + foto
  11.5. oblastní soutěž zdravotníků
  19. 5. DALŠÍ  - již XII. ROČNÍK FESTIVALU DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ - koncert synagoga 19.00 hodin + foto
  NP Šumava - program "Stromoví skřítci" II. a III. třídy - enviromentální učebna ve Vimperku - II. třída
  24.5. SPOLEČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD
  30.5. vzdělávací program pro I. stupeň - "Gotika a život rytířů"
  30.5. vzdělávací program pro II. stupeň - "Vikingové"
   
   
  DUBEN
  Školní družina  připravuje  - 1. oddělení, 2. oddělení
  4.4. zápis do první třídy - v budově 1. stupně - 14.00 - 17.00
  5.4. zveme vás na "jarmark" výrobků našich žáků - od 16.30 ve vestibulu školy, od 17. 00 přivítáme na školním dvoře jaro pásmem říkadel, pranostik a povídáním o jarních zvycích a tradicích - " Vítání jara" - JARMARK

  7.4. divadelní představení - pro oba stupně - nejprve pro mladší - "Písnička pro draka", poté pro žáky 2. stupně -  "Divadlo nekouše"
  těšíme se na Velikonoce a prázdniny s nimi spojené - ještě jednou k besedě
  Devíťáky čekají přijímací zkoušky
  Oslavíme "Den Země" - pátek - celoškolní dopolední program
  25.4. Den s POLICIÍ ČR - besedy, ukázky techniky
  26.4. Dopravní soutěž pro oba stupně ZŠ - areál školy - PRO NEPŘÍZEŇ POČASÍ PŘESUNUTA
  Beseda v obecní  knihovně ve Čkyni
  BŘEZEN
  Jeli jsme podpořit na exhibiční vystoupení naši krasobruslařku Anetu Zwettlerovou ze šesté třídy
  Školní družina  připravuje - 1. oddělení, 2. oddělení
  Sedmáci se vypravili na besedu do střediska enviromentální výchovy do Vimperka - téma besedy - "Predátoři NP Šumava"
  1. a 2. třídy navštíví 17.3. divadelní představení v Českých Budějovicích - "Všechno, co jste o divadle nikdy vědět nechtěli"
  Pravěk ve 4. třídě - foto
  Tradiční soutěž ve šplhu - zdoláváme vrcholy našich hor
  Stále sbíráme starý papír a kartony - každé úterý a čtvrtek ráno
  "Proč jsou Velikonoce VELIKOnocemi" - interaktivní pořad o tradicích, jaru , symbolech
  Ve školní družině připravujeme dárečky pro naše budoucí prvňáčky - předáme je 4.4. u zápisu do 1. tříd
  ÚNOR
  Školní družina  připravuje - 1. oddělení, 2. oddělení
  Lyžařský výcvik očima sedmáků
  Školní družina - sportujeme
  14.2. - beseda NP ve Vimperku - téma - Savci - určeno pro osmáky
  10.2.2017 - Beseda NP Šumava - tentokrát pro páťáky - téma JELEN - foto
    14.2.2017 hrajeme divadlo  - pohádka " KOUZELNÝ VERPÁNEK"- pohádku zahrajeme celkem 3x - dvakrát dopoledne a od 16.30 hodin pro veřejnost
další besedy o přírodě a našem okolí - NP Šumava  - na řadě jsou osmáci - 14.2.2017
školní kola soutěží - recitační soutěž - 13.2.2017 - pro recitátory prvního stupně
  posilujte na tradiční soutěž ve šplhu na tyči
  Jdeme do třetího korespondenčního kola zeměpisné soutěže EUROREBUS!
   
   
  LEDEN
  Školní družina  připravuje - 1. oddělení, 2. oddělení
  připravujeme se na ukončení prvního pololetí
  probíhají školní kola a okresní kola olympiád v jednotlivých předmětech - viz záložka AKTIVITY
  PROSINEC
  Školní družina připravuje - 1. oddělení, 2. oddělení
  5.12. Mikuláš, čert, anděl
  Výlet do sklárny
  9.12. - Společný koncert v synagoze - skupina Pohoda a DPS Růže + foto
  Celým prosincem se prolínaly programy Phénixu - programy zaměřené na aktivity spojené s tématy o kamarádství, toleranci, závislosti, šikany, ubližování, pomoci, drogách, alkoholu.Ve všech třídách se probírala kyberšikana, mobily....Pro mnohého žáka spousta zajímavých informací, pro jiného varování.  čvrťácké postřehy
  Praha - exkurze IX. třídy
  Vydra - vodní dáma - beseda NP Šumava
  Besídky školní družiny - 20.12.2016 - 1. oddělení - foto, 2. oddělení - foto
  LISTOPAD
  Školní družina  připravuje - 1. oddělení 2. oddělení
  1.11. slavnostní pasování prvńáčků na "opravdické prvňáky" - tělocvična - nejstarší žáci školy pro nejmladší - masky- hry -tanec - "šerpování prvňáků" - foto
  školou se prohání sv. Martin na bílém koni - jezdci jsou z 1. oddělení ŠD - foto
  23.11. NP ŠUMAVA - Zvířecí rekordmani - beseda pro čtvrťáky
  24.11. slavnostní ocenění výtvarných prací  soutěže Krajina mého života - synagoga - foto
  Osmáci navštívili čkyňskou čistírnu odpadních vod - foto
  Hodiny angličtiny s rodilou mluvčí - text + foto
  ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU   foto
  ŘÍJEN
Školní družina - 2. odděl. - ŘÍJEN
3.10. BURZA ŠKOL - deváťáci ve Vimperku navštíví prezentaci středních škol a učilišť
10.10. program " Ruku v ruce" - druháci - popovídání o kamarádství, pomoci
11.10. program " Jsem opatrný" - první třídy
13.10 a 20.10. program "Spokojené zdravé já"  - třetí třídy
  TŘÍDÍME ODPAD -  JIHOSEPAR Vimperk - foto
  ZÁŘÍ
  Začínáme ve čtvrtek 1.9.2016 - slavnostní zahájení školního roku.
  1.9.2016 - Vítáme 30 prvňáčků. Máme dvě první třídy. Foto
  14.9. - VÝLET ZA ODMĚNU - ve spolupráci s NP Šumava jeli naši nejlepší přírodopisci od 3. až 9. třídy na poznávací výlet na Šumavu - foto - text
  20.9. -  22.9. Natur Vizion - filmovou přehlídku přírodovědných filmů navštívily všechny třídy II. stupně
  Turistický výlet spojený s výstavou her - Malenice - 2. a 4. třída - KDO SI HRAJE NEZLOBÍ
  Žáci 8. a 6. třídy prošli třídírnu odpadů ve Vimperku  - JIHOSEPAR. Víme, co se děje s papírem, který sbíráme ve škole! foto
  "ŠIPKOVANÁ" - 20 družstev složených ze žáků 1. - 5. tříd  vyrazilo na podzimní hru v přírodě. na 10 stanovištích osmáci zadávali úkoly: poznávačky stromů,
  odhad vzdáleností, určování světových stran, znalost okolí Čkyně .. nejlepší družstva budou odměněna. Vítězem jsou ale všichni ti, kteří pomáhali cestou mladším, poponesli batoh, poradili a povzbudili...
   
  Školní družina - ZÁŘÍ
  OHLÉDNUTÍ.......
  ŠKOLNÍ ROK 2015/16
ČERVEN
Blíží se 30. červen, těšíme se na prázdniny...
30.6.2016 Slavnostní předávání vysvědčení vycházejícím žákům na OÚ Čkyně
Školní družina jede na výlet - 29.6.
Pasování osmáků - deváťáci předávají žezlo  - 27.6.2016
Dramatický kroužek 1. stupně hraje dětem - pátek 24.6. pro MŠ, úterý 28.6. pro nejmladší školáky a odpoledne od 16.00 v tělocvičně  pro dospěláky 
Sportovní dopoledne 1. stupně - běh na 50m, skok z místa, hod míčkem, vytrvalostní běh - foto
Spaní ve školní družině - 2. oddělení
Jak bylo na výletě... 1.a 2. třídy, 3. a 4. třída, 8. třída
Exkurze - Praha kulturní, Národní divadlo - Manon Lescaut - VIII., IX.A a IX.B
Cestovatelská show - PERU - 7.třída
Školní výlety  - pojedeme za zajímavostmi bližšího i vzdálenějšího okolí
  Povídáme si a přemýšlíme při programech primární prevence - šikana, drogy, alhohol
  KVĚTEN
  1.5. - Stání svátek - Svátek práce
  6.5. v 18.00 hodin si u pomníku na náměstí  připomeneme události květnových dnů roku 1945 - plakátek
  8.5. Svátek matek - připravujeme přáníčka s poděkováním
  8.5 - Stání svátek - Den vítězství
  9.5. FOTOGRAFUJEME SE !!!
  navštívíme mysliveckou výstavu
  DOKONČUJEME SOUTĚŽE ....
   
  Duben
  Třeťáci a čtvrťáci jezdí na plavecký výcvik do Volar
  Prověřujeme své znalosti - Scio testy, probíhají soutěže......
  Povídáme si a přemýšlíme při programech primární prevence, které pro nás připravil Phénix
27.4.  "Branná připravennost" - ukázky výcviku policejních psů, prohlídka  policejního  auta , ukázka zásahu hasičů,  zdravověda v praxi... + foto
28.4.  "Branná připravennost" - soutěžíme v areálu školy a vyrážíme do okolí
29.4.  -  NP ŠUMAVA - Pozoruhodný svět živočichů - beseda pro 4. tř.
29.4.  -  NP  ŠUMAVA - Tvořivá dílna "z ovčína" - tentokrát pro třeťáky.
   
   
  Březen
  Prvňáci na exkurzi na Šumavě - " Za jeleny a vlky ..."
  Více o literárních soutěžích, kterých se zúčastní žáci II. stupně...
  V rámci literární soutěže Lidice pro 21.století píšeme slohové práce na téma: "Obdivuji ho, ptáte se proč ?": Můj hrdina války, Den, kdy se mi změnil život, Kamarád, Proč?, Potopa, Vzpomínky, Dopis
  9.3. beseda nejen pro osmáky - Dřevostroj Čkyně
  7.3. - 3. třída navštívila   planetárium ČB - na exkuzi jeli společně  vacovskými čtvrťáky
  2.3. - Techmánia v Plzni - exkurze čtvrťáků a páťáků - zaujalo nás - foto
  2.3. - JETE - exkurze pro osmáky a devíťáky do jaderné elektrárny Temelín
  Únor
  Prvňáčci si povídali o vydrách - beseda NP Šumava - " Vydra hravá nebo dravá ?"
  besedy s POLICIÍ ČR
  soutěžíme  - bodujeme - vše v v záložce AKTIVITY - výsledky žáků
  Matematicko - fyzikální soutěž RSG ve VIMPERKU
  Jak bylo letos na lyžařském kurzu na Kubově Huti + foto
  máme za sebou JARNÍ PRÁZDNINY
  24.2. slavnostní odhalení pamětní desky prof. MUDr. M.Peškové, DrCs. - v hlavní budově školy proběhlo slavnostní vzpomínkové setkání u příležitosti jmenování prof. Peškové ČESTNOU OBČANKOU obce Čkyně,zároveň byla pokřtěna kniha pana Pechouška  - "Paní chirurgie". foto
  Druháci se zúčastnili besedy NP Šumava na téma "Všichni potřebují domov"
  I letos jsme šplhali na nejvyšší vrcholy ČR !!!
  Školní družina je přihlášena ve školním recyklačním programu "RECYKLOHRANÍ - UKLIĎME SI SVĚT", tentokrát se více zaměřili na sběr starých mobilů - info
  Leden
  V rámci VÝZVY 56 -  v projektu " Čteme, přemýšlíme, mluvíme" -  týkající se rozvoje čtenářských dovedností žáků - jsme nově vybavili školní knihovnu!
  V rámci VÝZVY 57 -  v projektu " Tvořím, objevuji, řeším" -  týkající se rozvoje technických dovedností žáků - jsme nově vybavili školní dílnu !
  Jak jsme vyráběli ptačí budky.....
  Prosinec
3.12. pořad " Jak válčili husité "
Školou chodí Mikuláš !!! Mikuláš, Anděl a tlupa čertů procházela nejnižší třídy školy. Rozdávali bonbóny, ale i uhlí.
7. 12. Pasování prvňáčků na opravdové PRVŇÁKY - foto
9.12. deváťáci pojedou na ÚŘAD PRÁCE do Prachatic na besedu v rámci volby své střední školy
měli jsme poslední hodinu s rodilou mluvčí z USA, na jaře se zase setkáme -  foto
11.12. hudební pořad - netradiční hudební nástroje
  18.12.dílnička - pracujeme s čokolínou - povídání + foto
  21.12. tvoříme vánoční dekorace - děti 1. - 4. třídy celé dopoledne vyráběly drobné dárky z tradičních a netradičních materiálů - foto
  22.12. Celoškolní vánoční besídka !!! Oslavíme  Vánoce  u nás i ve světě, připomeneme tradice,  zazpíváme si koledy, ale také si zatančíme. Dáme si dárečky a prostě si to užijeme.
  PŘEJEME VŠEM ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE  !
  Ve škole se zase sejdeme 4.1.2016.
  Listopad
  VE ŠKOLE SE PO CHODBÁCH POHYBOVALY TAJEMNÉ POSTAVY.....
  od začátku měsíce probíhá "TÝDEN FINANČNÍ GRAMOTNOSTI" foto
  SCIO testování IX. tříd - příprava na přijímací zkoušky na střední školy
   
 
  LONDÝN !!!  15.11. 2015 jedeme na jazykově - vzdělávací pobyt do Londýna
 
  fotografie    fotografie    fotografie    fotografie  info z pobytu
  25.11. exkurze VI. a VII. tříd do Prahy - divadlo Na Fidlovačce - Vyšehrad
  30.11.   SLAVNOSTNÍ   ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU v 16.30 hodin na školním dvoře + foto

  Říjen
Vaříme se "ZDRAVOU PĚTKOU" - dílnička pro děti III. a IV. třídy budou "vařit" 22.10. - foto
17.10. spolu s KOSem a Společností pro obnovu synagogy oslavíme DEN STROMŮ
  14.10. "Jdeme do tanečních" - 1. - 4. třída - Jihočeská filharmonie v Českých Budějovicích
   
   
  Září
  1.9. slavnostní zahájení školního roku
   
  OHLÉDNUTÍ - ŠKOLNÍ ROK 2014/15
  Červen
  1.června MDD
  1.6. 2015 -  Výlet na Stožec - prvňáci a druháci
2.6.2015 -  fandíme našim sportovcům LA olympiáda  v Prachaticích
4.6.2015 -  " Na návštěvě u Aničky" divadelní představení dramatického kroužku 1. stupně v tělocvičně školy
VÝTETY VŠECH TŘÍD
5.6.2015 - sportovní den žáků 1.stupně
8.6.2015 - Beseda NP "Lesní království" pro páťáky -
8.6.2015 - Beseda NP " Voda, voděnka šumavská" - pro šesťáky
8.6.2015 - Beseda NP " Lesní království" pro třeťáky
8.6.2015 - Beseda NP " Šumavský rok" pro čtvrťáky
12.6.2015- filmové představení Sedmero krkavců - 7. a 9. ročník
12.6.2015 exkurze Dřevostroj Čkyně - 8.ročníky
   
   
  Květen
  Přírodovědný den
  Literární práce: Kniha v hlavní roli... Cesta na Aljašku
  6.5.2015 zúčastníme se oslav Dne vítězství - 18.00 hodin - na náměstí
  10.5. Den matek
  20.5.2015 Zdravotníci ve škole - proběhlo "školení " z oblasti zdravovědy, tentokrát  pro páťáky a osmáky
  12.5.2015 - výlet za odměnu: Gateway to space - " Brána do vesmíru" - Praha
  22.5. a 23.5.2015 - Festival dětských pěveckých sborů - již XI. ročník - koncerty v synagoze a sále KD ve Čkyni + informace o akci
  25.5.2015 - společné fotografování
  26.5.2015 lehkoatletická olympiáda v Prachaticích - 1.stupeň
  31.5. 2015 spolu se čkyňskými spolky oslavíme DEN DĚTÍ na hřišti - 14.00 - čeká vás odpoledne plné soutěží a her
  Duben
  Koncert v synagoze
  Čarodějné odpoledne v ŠD
  Přírodovědný kroužek ve finále soutěže "Lovci nebes"
  Branný den 9.4.2015 - informace - foto
  Jízda zručnosti - 15.4. 2015 -  informace o soutěži - 1. stupeň
  DPS Růže na festivalu v Plzni - informace
  Březen
  Návštěva střediska enviromentální výchovy ve Vimperku
  Drátkování s drátenici- 2.třída, Malování vajíček - 5.třída
  Zatmění Slunce
  Březnové návštěvy obecní knihovny: Druháci
  Školní družina v březnu
  Recitační soutěže: Máme rádi básničky - 1.stupeň, Recitujeme - 2.stupeň
  Literární práce: Za to Ti patří dík ....
  Příběh obyčejného člověka: Davidova hvězda
                                                In memoriam
                                                Synagoga
                                                Liduška
                                                Starosta
                                                Lidice
                                                Pilot
                                                Účetní
  Netradiční výlet: Filharmonie
   
  Zajímavá návštěva: Synagoga ve Čkyni
   
  Lyžařský kurz: Sedmáci na Kubovce
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   

23

soubory\2015-16\AKCE\Sineo 0U CK16021109230.jpg