Menu
© ZŠ_Čkyně
Kalendář
Aktivity
Výsledky žáků Školní akce Připravujeme Sport Pěvecký sbor

 

                           ŠKOLNÍ ROK 2021/22

ČERVEN
Školní družina připravuje program: 1. oddělení    2.oddělení  3. oddělení
28.6. divadelní představení pohádky "Anička a její kamarádi"- dramatický kroužek 1.stupně pro školu i veřejnost -synagoga
27.6. divadelní představení pohádky "Meluzína na Kumburku" - dramatický kroužek 2.stupně pro školu i veřejnost -synagoga
24.6. Šachový turnaj s ve spolupráci s TJ Sokol Čkyně
17.6. Koncert pěveckých sborů - synagoga
Měsíc výletů a exkurzí, divadelních představení:
23.6.Otáčivé hlediště Český Krumlov "Úplně celá česká historie" - V., VI., VII. třídy
VÝLETY: 3.6. Sedmáci - Sušice a Otava, 6.6. páťáci - Písecké hory a Hůrky, 14.6. osmáci navštíví Domažlicko,16.6. třeťáci a čtvrťáci - Karlštejn,
17.6. naši nejmenší pojedou na Hlubokou, 17.6. šesťáci - Tábor a lasergame, 19.6. - 20.6. devítka v Krumlově a na raftech
3.6. Sportovní den a dopravní soutěž pro žáky 1. stupně
1. červen - MDD
KVĚTEN - ve znamení PLAVECKÉHO VÝCVIKU - do Sušice jezdí 3. - 6. třída
Školní družina připravuje program: 1. oddělení    2.oddělení  3. oddělení
DUBEN
Školní družina připravuje program: 1. oddělení   2.oddělení   3. oddělení
8.4. žáci od I.až po VI. třídu  navštíví MOBILNÍ PLANETÁRIUM v tělocvičně školy,
v nabídce jsou filmy Vodní svět , Vesmír, Svět molekul, Země
Školní družina připravuje program: 1.oddělení   2.oddělení   3.oddělení
BŘEZEN
Školní družina připravuje program: 1.oddělení   2.oddělení   3.oddělení
Prohlédněte si plakát KOSu a připravte se na velikonoční dobrodružství.
ÚNOR
Školní družina připravuje program: 1. oddělení   2. oddělení   3. oddělení
LEDEN
Školní družina připravuje program: 1. oddělení   2.oddělení   3.oddělení
PROSINEC
Máme před sebou konec kalendářního roku, prázdniny. Ani tentokrát nebude velká společná besídka v tělocvičně. Snad příště.
Ve škole jsme se díky karanténám dost střídali, snad to v novém roce bude lepší...
POZVÁNKA NA PRÁZDNINOVOU AKCI POŘÁDANOU KOSem - využijte volna a užijte si
Školní družina připravuje program: 1. oddělení   2.oddělení   3.oddělení 
LISTOPAD
Na 9.11. máme naplánovanou "Miniburzu středních škol a učilišť", je určena především pro osmáky a deváťáky.
Své školy budou prezentovat zástupci středních škol našeho regionu. Pavilon 2. stupně - v rámci třídních schůzek - 14.00 hod.
Školní družina připravuje program: 1. oddělení   2. oddělení   3. oddělení
ŘÍJEN
12.10. beseda pro nejstarší žáky v synagoze
5.10. pojedou žáci IX. třídy na BURZU STŘEDNÍCH ŠKOL ve Vimperku
Školní družina připravuje program: 1. oddělení   2. oddělení   3.oddělení
ZÁŘÍ
27.9. - pro všechny děti z prvního stupně připravili deváťáci velikou šipkovanou - od školy kolem žídovského 
hřbitova loukami až k mostu, kterému se říká Železňák, poté Vrbím zpět ke škole.A cestou hledání a plnění úkolů.
Školní družina připravuje program: 1.oddělení   2.oddělení   3.oddělení
1. 9. 2021 -  Začínáme!
                     Na nový školní rok je potřeba vybavit se včas sešity a dalšími potřebami,
                     neboť štěstí přeje připraveným!

            I. třídy  II. třída  III. třída 

            IV. třídy  V.třída   VI. třída

            VII. třída  VIII.třídy   IX. třída                          

                     
                     ŠKOLNÍ ROK 2020/21
ČERVEN
                      ŠKOLNÍ ROK KONČÍ, KRÁSNÉ PRÁZDNINY !
29.6. Sportovní den v areálu školy! Začínáme ŠTAFETOU - každá třída dá 40 kol = 5 000 m.
Pokračovali jsme turnajem ve vybíjené smíšených družstev. Na hřišti sportovní den pokračuje dalšími sportovní soutěžemi: 
házená, florbal, softbal, stolní hry. Nechybělo ani letní osvěžení - zmrzlina.
Jezdíme na kolech do okolí, vyrazili jsme na delší výlety s opékáním, hrajeme hry v přírodě.
Plánujeme výlety po okolí
15.6. a 17.6. přivítáme ve škole budoucí prvňáčky - přijdou si prohlédnout "velkou školu", posedí v lavicích
16.9. - deváťáci si připravili pro naše prvňáky hry a soutěže
1.6. slavíme MDD
Školní družina připravuje program  1.oddělení   2. oddělení   3.oddělení
KVĚTEN
Školní družina připravuje program: 1. skupina  2. skupina   3. skupina
ŠD - pracujeme na projektu v rámci hry RECYKLOHRANÍ - informace a fota z průběhu
DUBEN
Školní družina připravuje program 1. skupina  2. skupina 3. skupina
vracíme se do školy, rotačně pouze první stupeň
BŘEZEN - škola osiřela, všichni byli na distanční výuce
ÚNOR
Do školy chodí pouze prvňáci a druháci, ale i ti, kteří potřebují individuální konzultace.
Školní družina připravuje další zimní program: 1. skupina   2. skupina   3. skupina
LEDEN
Do školy chodí pouze prvňáci a druháci
Školní družina připravuje zimní program : 1. skupina   2. skupina   3. skupina
PROSINEC
vracíme se zase do lavic
Školní družina připravuje zimní program : 1. skupina    2. skupina    3. skupina
v pondělí 7.12. se zastaví ve škole Mikuláš s čerty i anděly
LISTOPAD měsíc plný distanční výuky
ŘÍJEN
Školní družina připravuje podzimní program : 1. oddělení  2. odddělení
respektujeme nařízení vyplývající z koronavirové epidemie, proto se držíme "doma" = ve škole
6.10. - plánujeme ve spolupráci s hospodářskou komorou -  Burza škol - prezentace středních škol a učilišť,
akce se zúčastní naši osmáci  a devíťíci  - 2.10. AKCE POŘADATELEM ZRUŠENA
ZÁŘÍ
1.9. páťáci doprovodili naše nové prvňáky z obecního úřadu
ŠKOLNÍ ROK 2019/20
BŘEZEN
Školní družina připravuje: 1. oddělení   2.oddělení
Druháci vyrazí na třídenní lyžařský výcvik na Kubovu Huť
13.3. NP ŠUMAVA - Bionika - příroda a technika - VIII. třída
16.3. Dětská opera Kominíček - budova Jihočeského divadla VI. A + VI. B
25.3. NP Šumava  - Vydra - vodní dáma - I. třída
NP ŠUMAVA - Tvoříme z vlny - II. A, II.B
ÚNOR
Školní družina připravuje: 1. oddělení 2. oddělení
Sedmáci nastoupí na lyžařský výcvik -  cílem jsou sjezdovky na Kubově Huti
Hudební pohádka O vodníkovi z Čertovky - ČB - 1. - 4. třída
Planetárium v Českých Budějovicích - Virtuální svět a Hvězdné nebe, hvězdáři budou naši třeťáci
LEDEN
Školní družina připravuje: 1.oddělení, 2.oddělení
9.1. Osmáci navštíví budovu píseckého divadla a shlédnou představení "Revizor"
10.1. Pokračují besedy NP Šumava - tentokrát jsou připraveny interaktivní programy pro čtvrťáky a páťáky.
"Vlčí hrátky", "Jelen a jeho bratranci"
28.1. Den s obnovitelnými zdroji
PROSINEC
Školní družina připravuje: 1. oddělení  2. oddělení
2.12.Rozsvícení VÁNOČNÍHO STROMU na školním dvoře - program žáků 1. stupně - 17. 00
Advent jsme otevřeli rozsvícením vánočního stromu na školním dvoře.Stalo se již tradicí, že jeho rozsvícení provází pásmo dětí
z prvního stupně. Letos nás svým připomenutím vrátily do doby Josefa Lady, tedy do doby, kdy Vánoce byly plné sněhu a lidé
ctili zvyky a tradice. Pohoda a klid zářily i z velikých "ladovských" obrazů, které děti namalovaly.
Návštěva Mikuláše, andělů a čertů ve škole
V učebně informatiky proběhne Hodina kódu
17.12. Projektový den - spolupráce základních a středních škol - pečeme vánoční cukroví
18.12. Vánoční dílnička - vyrábíme drobné dárečky - projektový den prvního stupně

Vánoční koncerty našich pěveckých sborů
19.12. divadelní přestavení dramatického kroužku 2. stupně - "Strach má velké oči"
20.12. SPOLEČNÁ BESÍDKA TŘÍD
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
LISTOPAD
Školní družina připravuje: 1.oddělení   2. oddělení
1.11. Návštěva knihovny ve Vimperku - VII. třída - moderní literatura pro děti, hororové prvky v dětské literatuře
7.11. Návštěva knihovny ve Vimperku - VI. A třída - moderní literatura pro děti, hororové prvky v dětské literatuře, výstava komiksů
8.11. Návštěva knihovny ve Vimperku - V. třída - moderní literatura pro děti, hororové prvky v dětské literatuře
probíhá soutěž BOBŘÍK INFORMATIKY pro nejstarší žáky
probíhá testování SCIO - poznej, co víš
12.11. od 14.00 v budově 2. stupně "Miniburza středních škol a učilišť" v rámci třídních schůzek - pro žáky VIII. a IX. třídy

14.11. programy primární prevence pro třeťáky a čtvrťáky - dopoledne plné zajímavého povídání a her
20.11. prvňáci pojedou do divadla - Malé divadlo České Budějovice - " O Palečkovi"
21.11. programy primární prevence pro šesťáky - dopoledne plné zajímavého povídání a her o vztazích ve třídě
22.11. programy primární prevence pro druháky - dopoledne plné zajímavého povídání a her
27.11. "Procházka adventem" - program mapuje zvyky a tradice spojené s adventem, určeno pro 1. - 3. třídu
28.11. Exkurze JE TEMELÍN, pojedou osmáci a devíťáci
Připravujeme slavnostní rozsvícení stromečku, s programem na školním dvoře - 2.12.2019

ŘÍJEN
Školní družina připravuje: 1.oddělení  2.oddělení
1.10. pojedou osmáci a deváťáci na BURZU středních škol a učilišť do Vimperka, po druhé vyučovací hodině odjedou od školy autobusem, návrat zpět v 11.30
2.10. deváťáci budou pasovat "prvňáčky na opravdové prvńáky", připravují hodinu her a soutěží v naší tělocvičně
10.10. - projektový den pro šesťáky - Sudslavická naučná stezka - lokalita chráněného hořečku
14.10. -  hudební pořady pro všechny žáky školy v kinosále kulturního domu:
" O Aničce a písničce" komponovaný program je tvořen lidovými písněmi - pro 1 . stupeň
"Trumpetiáda" - program je složen melodiemi ze světa filmové hudby, jazzu, popu - pro 2. stupeň
17.10. -  divadelní představení "Založení Československé republiky, aneb z deníku pradědečka" pro V., VI.A, VI.B
17.10. - divadelní představení "Založení Československé republiky, aneb z deníku pradědečka" pro VII. - IX. třídu
22.10. Návštěva knihovny ve Vimperku - V. třída - detektivka pro děti, výstava komiksů
Halloween se kvapem blíží .......

 

23.10. - program primární prevence Phénix - "Vztahy" - povídat si budou sedmáci
24.10. Návštěva knihovny ve Vimperku - VI.B třída - horor v dětské literatuře, výstava komiksů
28.10. -  státní svátek
29. a 30.10 - podzimní prázdniny
ZÁŘÍ
Školní družina připravuje: 1.oddělení 2. oddělení
Jak to bude první den ve škole vypadat? Kdy začínáme? Kdy končíme? Co budu potřebovat? Bude hned první den oběd?
 

PRVŇÁCI se sejdou  2.9. v budově Obecního úřadu ve Čkyni, setkají se se starostou, rozloučí se s učitelkami mateřské školy a páťáci je doprovodí do školní budovy. Na školním dvoře je bude očekávat ředitel školy, třídní učitelka, vychovatelka školní družiny. Poté poprvé usednou do lavic v první třídě.

MY OSTATNÍ ZAČÍNÁME 2.9. v 8.00 hodin v šatnách, třídní učitelé odvedou žáky do tříd, slavnostně zahájí nový školní rok, seznámí žáky s rozvrhem vyučovacích hodin.  Po druhé vyučovací hodině / od 10.00 hodin / mohou žáci na oběd do školní jídelny - srbské rizoto.

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN NEPOTŘEBUJETE ŠKOLNÍ TAŠKU ANI PŘEZŮVKY. VYUČOVÁNÍ TRVÁ 2 VYUČOVACÍ HODINY. 

ŠKOLNÍ ROK 2018/19
ČERVEN
Školní družina připravuje: 1. oddělení   2. oddělení
4.6. - 6. třída - Terénní výukový program s GPS navigací - Soumarský mostkolní družina připravuje:
17.6. -  Geologická exkurze - grafitové doly
19.6. - celodenní exkurze deváté třídy do Prahy - program
18.6. - divadelní představení dramatického kroužku 1. stupně - " Není kocour jako kocour"pro spolužáky a odpoledne pro veřejnost
21.6. - divadelní představení "Ztracený svět" - Český Krumlov - otáčivé hlediště - V., VI., VII. třída
22.6. Závěrečný koncert DPS Růže - synagoga
25.6. sportovní den II. stupně
27.6. cyklovýlet - IV. třída
V průběhu měsíce pojedou všechny třídy na školní výlety
KVĚTEN
Školní družina připravuje: 1. oddělení, 2. oddělení
2.5. trénujeme na dopravním hřišti ve Vimperku
7.5. - Exkurze sedmáků - rašeliniště - Soumarský most -Terénní výukový program s GPS navigací
10.5. - " Sex faktor" - povídání v rámci prevence sociálně patologických jevů  - Phénix
15.5. - Společné fotografování tříd
16.5. Exkurze pro úspěšné řešitele přírodovědné soutěže Národního parku Šumava - Srní -
23.5. - Projektový den pro osmáky  "Učíme se navzájem" - návštěva výukového dne i s praxí- pečeme větrníky - Střední škola ve Volyni
24. 5. - Exkurze pro páťáky do Písku - výstava ve Sladovně, rozhledna Jarník, elektrárna
24. 5. - Festival dětských pěveckých sborů ve Čkyni
28.5. - Výukový program pro druháky a třeťáky - NP Šumava
31.5. -" ...a bez vody to nepůjde" - beseda s generálním ředitelem Povodí Vltavy Petrem Kubalou
DUBEN
Školní družina připravuje: 1.oddělení, 2. oddělení
5.4. " Ride Wheel" - biková show  na školním dvoře
8.4. JARNÍ PÁSMO v areálu školy od 17.00  hodin
11.4.-"První pomoc u neodkladných stavů" - kurz první pomoci pro 5. a 8. třídy.
11.4. a 12.4. " Volyňský rozcestník" - 6.a 7. třída se stane účastníky cestovatelského festivalu ve Volyni
15.4. zapojíme se akce "Ukliďme si svět, ukliďme si Česko" - jarní úklid nejen kolem školy
14.4.Koncert sborů v synagoze od 14.00 hodin
16.4. Jarní koncertování  - vystoupení žáků ZUŠ pro děti z mateřských škol a žáky našich 1.- 3. tříd.
18. 4. - Zelený čtvrtek - začínají VELIKONOCE
23.4. - Den Země - "Sudslavická stezka" - jarní putování páťáků naučnou stezkou s plněním úkolů
BŘEZEN
Školní družina připravuje: 1. oddělení   2. oddělení
Prvňáčci na lyžích - "Malý lyžáček " - 5. - 7. ledna na Kubově Huti - vlakem ráno na sjezdovku, oběd už zase ve škole - další info
Pojedeme do divadla - 18.3. - první a druhá třída navštíví v Českých Budějovicích divadelní představení  "O Palečkovi"
20.3. "První pomoc aktivně" - trocha teorie a hodně praxe - vzdělávací program pro 3., 4., 6.,7. třídu vedený profesionální záchranářkou
21.3. Exkurze do Prahy s návštěvou divadelního představení - VIII. třída - celodenní akce v hlavním městě
28.3. Beseda  - Úřad práce Prachatice - volba povolání - VIII. třída
29.3. Program NP - Šumava pro osmáky
ÚNOR
výukové programy v rámci partnerství s NP Šumava pokračují:
8.2. - Jelen a jeho bratranci - pro třídy 5. A a  5. B
12.2. - Rys - tajemná kočka Šumavy  - pro 4. třídu
Školní družina připravuje:  1.  oddělení  2.oddělení
21.2. - program pro čtvrťáky - " Škádlení nebo šikana" - Portus Prachatice
28.2. - program pro osmáky - " Běh na krátkou trať" - Portus Prachatice - zaměřeno na alkohol, drogy, nadměrné pití energetických nápojů...
LEDEN
SEDMÁCI se chystají na lyžařský výcvik - Kubova Huť - hotel Kristián - termín 13.1 - 18.1 2019
Školní družina připravuje: 1. oddělení 2. oddělení
PROSINEC
Školní družina připravuje: 1. oddělení  2. oddělení
3.12. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu od 16.00 hodin  u altánku v atriu školy program žáků

5.12. Návštěva Mikuláše, čertů a andělů ve třídách
6.12.Vánoční koncert DPS Růže s Pohodou  - Vimperk 18.00 hod
6.12. "Čertovská pohádka " - představení dramatického kroužku pro děti z MŠ + 1. třídy
7.12.Vánoční koncert DPS Růže s Pohodou -  synagoga Čkyně 18.00 hodin
12.12.Vánoční koncert DPS Růže s Pohodou -  Kašperské Hory
14.12.Vánoční koncert DPS Růžičky a Rosetta - synagoga Čkyně 18.00 hodin
15.12.Vánoční koncert DPS Růže a Rosetta Vacov - kostel 18.00 hodin
17.,18.,19.12. Dalskabáty, hříšná ves - divadelní představení, IV. třída, V. třídy, VIII. třída
21.12. SPOLEČNÁ BESÍDKA TŘÍD
21.12.Vánoční koncert DPS Růže a Rosetta Čkyně kostel 18.00 hodin
V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN ( OD 22.12.2018 - 2.1.2019 ) BUDE PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY I ŠKOLNÍ JÍDELNY UZAVŘEN UZAVŘEN.
LISTOPAD
1.11. divadelní představení  - To, co žije pod tvojí postelí -  VI.,VII.třída
6.11. Miniburza středních škol a učilišť - v rámci třídních schůzek je připravena beseda se zástupci středních škol. Akce je určena především pro žáky devátých a osmých tříd a jejich rodiče.
15.11. Exkurze - ČOV Vimperk
15.11. Beseda Úřad práce Prachatice - volba povolání - IX. třída
20.11. Den s obnovitelnými zdroji - VOŠ a SPŠ Volyně
28.11. NP Šumava: Vydra-vodní dáma - beseda pro prvňáky
30.11. NP Šumava: Všichni potřebují domov - beseda pro druháky a třeťáky
Školní družina připravuje: 1. oddělení    2. oddělení
ŘÍJEN
začínáme SCIO testování - šesťáci  a čtvrťáci
v říjnu se rozjela pravidelná činnost ve všech zájmových kroužcích
16.10. Návštěva rodilé mluvčí anglického jazyka v našich třídách
17.10. Pravda /z/vítězí - výuk. program pro 6.- 9. třídu  - popovídání o stoleté historii naší republiky
18.10. JIHOSEPAR-odvoz papíru - naplnili jsme sklad papíru za jediný měsíc, ve čtvrtek proběhne odvoz a zase nosíme papír a kartony, opět v úterý a ve čtvrtek ráno
devíťáci budou pasovat nejmenší školáky na opravdové PRVŇÁKY - soutěže a hry  v tělocvičně
28.10. - aktivně se zúčastníme oslav stého výročí založení republiky - nejprve ve Čkyni na náměstí u památníku, poté v sále synagogy. Také se zúčastníme vzpomínkových akcí a sázení PAMÁTNÝCH LIP v okolních obcích
28.10. 1918 - Den vzniku československého státu - státní svátek
29.10. a 30.10. Podzimní prázdniny
31.10.exkurze IX. třídy - "Praha kulturní": Veletržní palác - Invaze 1968,  Divadlo v Dlouhé
Školní družina připravuje: 1. ODDĚLENÍ     2. ODDĚLENÍ
ZÁŘÍ
3.9. ZAČÍNÁME NOVÝ ŠKOLNÍ ROK -  Výuka podle rozvrhu začíná od úterý 4.9.
POZOR - ŠKOLA SE NOVĚ OTEVÍRÁ V 7.40, PRVNÍ HODINA ZAČÍNÁ V 8.00 HODIN.
Prvňáci na školním dvoře
Školní družina připravuje: 1. oddělení  2. oddělení
13.9. divadelní představení  - Fenomén Karel Čapek a Z Devatera pohádek - tělocvična školy
OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ŠKOLNÍM ROKEM
ŠKOLNÍ ROK 2017/18
ČERVEN
Školní družina připravuje: 1. oddělení, 2. oddělení

11.6. Mezinárodní den dětí - oslavíme sportovními soutěžemi "vážnými i veselými" - čeká nás běh na 50m, hod do dálky i na cíl, skok do dálky a z místa.  Zkusíme i vytrvalostní kolečko okolo hřiště. To jsou atletické disciplíny, ty zábavné budou překvapením.

 5.6. Eurorebus Junior - celostátní kolo -  Praha – pojedou reprezentanti 1. stupně

 6.6. Atletická olympiáda pro 2. stupeň – Prachatice

 7.6. Školní výlet  - třídy: III. + IV. A, B  -  Karlštejn, Koněpruské jeskyně

 8.6. Dramatický kroužek- VI. a VII. třída - představení – pohádka LÍNÝ KUBA"
 12.6. Školní výlet  - třídy: V. + VI. - Rabí, Offpark Sušice
 14.6. Školní výlet - VII. třída Nymburk MIRAKULUM 
 14.6. Školní výlet – třídy I. + II. A, B – zámek Orlík -  projížďka parníkem po přehradě 

15.6. Dramatický kroužek – I. – V. třída- divadelní představení – pohádka: „O PRINCEZNĚ A PRADLENCE"

16.6. - koncert sborů  - synagoga od 18.00 hodin

18.6. NP – „Šumava česky, bez hranic a česky“ - 9. tř.

19.6. Dramatický kroužek -  VII., VIII., IX. třída - pohádková komedie „BABA JAGA“

20.6. NP – „Rašeliníčkovo království „- III. třída + IV. A + IV. B – cílem je Tříjezerní slať 

21.6. Školní výlet: IX. třída - Sušice - Horaždovice - Stř.Hoštice - Strakonice

27.6. hrajeme pohádku pro mateřskou školu
29.6. vydávání vysvědčení, devíťáci slavnostní ukončení školní docházky na obecním úřadě
29.6. končíme po 2. vyučovací hodině
PŘÍJEMNÉ A POHODOVÉ PRÁZDNINY !!!
KVĚTEN
1.5. oslavíme SVÁTEK PRÁCE
Školní družina připravuje: 1. oddělení   2. oddělení
2.5. sedmáci a osmáci  - beseda na téma "Síla lidskosti" ve spojení s osobností Nicholase George Wintna -  Městské kulturní středisko - Vimperk
3.5. přivítáme ve škole spřátelené děti z MŠ Bohumilice a jejich německé kamarády. Připravujeme pro ně pohádku - v němčině
4.5. v areálu školy proběhne dopravní soutěž - náplní budou nejen teoretické znalosti, ale i jízda zručnosti
8.5. oslavíme DEN VÍTĚZSTVÍ
9.5."Tonda obal na cestách" - ekologická beseda pro všechny žáky naší školy, pozveme i děti z naší mateřinky - akce byla přesunuta
10.5. KONČÍ LETOŠNÍ SBĚR PAPÍRU - přineste, co máte v zásobě, pokračování sběru zase v září
17.5.Exkurze IX. třída - cílem je Větřní, Český Krumlov a České Budějovice
17.5.Soutěž Mladých zdravotníků
18.5. a 19.5. Festival dětských pěveckých sborů - Dubné
31.5. NP - Terénní výukový program s GPS navigací - 6. tř.celodenní akce v přírodě s lektory národního parku
DUBEN
začíná SCIO testování, na řadě jsou třeťáci a páťáci, ze starších sedmáci. Porovnají se s ostatními žáky v republice ve znalostech z českého jazyka, matematiky, angličtiny a zkusí odpovědět na otázky z oblasti prvouky či obecných studijních předpokladů
4.4. beseda na ožehavé téma "Než užiješ alkohol, užij svůj mozek" - pro všechny třídy II.. stupně
14.4. Jarní koncert v synagoze - vystoupí čkyňské sbory
11.4. Volyňský rozcestník - Mongolsko - 7.třída navštíví minifestival cestovatelů
19.4.  v 16.30 - žáci a žákyně zvou na školní dvůr - připravují JARNÍ PÁSMO, které nás provede nejbarevnějším ročním obdobím
Zápis žáků do 1.třídy na rok 2018/2019, zapisovat se budou děti narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012 - další info
 - soutěžit budeme v biologii, matematice, fyzice,  budeme recitovat i zpívat - to vše v dalších i vyšších kolech olympiád a soutěží
26.4 . - Společné fotografování tříd
30.4.Exkurze do KMP - v rámci výuky se šesťáci vypraví do čkyňského závodu
 probíhají školní kola Pythagorády - matematické soutěže
BŘEZEN
pilně se připravujeme na olympiády a soutěže, využíváme sněhové pokrývky, vychutnáme si jarní prázdniny a ještě zvládneme chřipkovou epidemii
ÚNOR
Školní družina připravuje: 1. oddělení, 2. oddělení
5.2. školní kolo pěvecké soutěže
14.2. školní kolo recitační soutěže - 1. stupeň
od 15.2. začínají naši třeťáci a čtvrťáci jezdit do Prachatic na plavecký výcvik, čeká je 10 lekcí

LEDEN
Školní družina připravuje: 1. oddělení, 2. oddělení
Pokračujeme ve sběru - papír a kartony noste vždy ve úterý a čtvrtek ráno. Odpoledne 4.1. Jihosepar odváží naši další várku!
Besedy, výukové programy NP Šumava:
 8.1. " Nebojte se vlka" - 6. třída
29.1. " Ptáci Šumavy" - 7. třída
29.1. " Jelen a jeho bratranci" - 5. třída
Od 14.1. budou sedmáci na "lyžáku" - sjíždět budou svahy Kubovy Hutě, bydlet v hotelu Kristian
24.1. vzdělávací program pro šesťáky - " Od pramene k deltě"
Rozjíždí se další kola olympiád, školní kola pomalu střídají okresní, držíme všem pěsti a víme, že platí ono známé rčení " těžce na cvičišti, lehce na bojišti"
Máme před sebou závěr prvního pololetí, vysvědčení  - středa dle rozvrhu 4., 5., 6. vyučovací hodinu
PROSINEC
Školní družina připravuje: 1. oddělení    2. oddělení

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY I JÍDELNY V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN BUDE PŘERUŠEN

OD 23. PROSINCE 2017 DO 2. LEDNA 2018. PROVOZ ZAČNE 3.1.2018.

4.12. SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ STROMEČKU NA ŠKOLNÍM DVOŘE - 17.00  hodin      
5.12. Školou chodí Mikuláš, andělé a velká tlupa čertů

6.12. ve Vimperku a 8.12. ve čkyňské synagoze - Vánoční koncert DPS Růže se skupinou Pohoda
15.12. "Vánoční dílničky pro nejmenší školáky"- ve třídách si děti zkusí vyrobit  několik vánočních dárečků z různých materiálů
19.12. "Dalskabáty, hříšná ves aneb zapomenutý čert
těsně před Vánocemi zahrají členové dramatického kroužku pro děti z mateřské školy pohádku " Jak Vánoce byly málem na blátě"
22.12. SPOLEČNÁ BESÍDKA ŠKOLY - OD 8.30 V TĚLOCVIČNĚ, poté besídky jednotlivých tříd
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY DO 2.1., DO ŠKOLY SE VRACÍME VE STŘEDU 3.1.2018
LISTOPAD
Školní družina připravuje: 1. oddělení    2. oddělení
7.11. od  14.00 se v pavilonu 2. stupně formou prezentací a besed  představí okolní střední školy a učiliště - určeno pro žáky 8. a 9. tříd a jejich rodiče
16.11. - žáci 1. až 4. třídy pojedou na divadelní představení  do Českých Budějovic, navštíví koncertní síň O. Jeremiáše
22.11. exkurze - jaderná elektrárna Temelín
24.11. Pro šesťáky je naplánována podvečerní Stezka odvahy, přespání ve škole
24.11. koncert našeho sboru Růže spolu se skupinou Pohoda, v Budilově
27.11. výukový program NP Šumava pro 1. třídu - " Když jde malý bobr spát"
rodilá mluvčí u nás ve škole
28.11. Ptáci - dravci - beseda s ukázkami opeřených dravců v tělocvičně školy  - pro žáky 1. -9. třídy
30.11. v tělocvičně postavíme mobilní planetárium, promítání v jeho kopuli se zúčastní všechny třídy
ŘÍJEN
Školní družina připravuje:  1. oddělení     2. oddělení
3.10.   Burza škol ve Vimperku - především devíťáci - ale i ostatní -  mají možnost shlédnout prezentaci středních škol a učilišť
11.10. den s BÍLOU PASTELKOU - program pro VI. a VII. třídu
ZÁŘÍ
          Nastupujeme v pondělí 4.9., zatím bez školních tašek. Naši nejmladší  - prvňáci - se sejdou v 8.00 hodin před obecním úřadem, přijme je pan starosta. Poté je školáci doprovodí do budovy základní školy. Tam proběhne slavnostní přivítání, prvňáčci se prohlédnou svoji novou třídu...
ŠD - program na září
OHLÉDNUTÍ - ŠKOLNÍ ROK 2016/17
II. POLOLETÍ
ČERVEN
1.6.slavíme MDD - odpoledne plné her v družině
beseda Vietnam - brána do Indočíny - určeno pro VII.třídu, V. třídu
Kulturní exkurze - IX.ročník - program - Lidice, divadelní představení Želary - divadlo Rokoko
9.6. školní výlet VI. třída - zámek Blatná
Vzdělávací programy MisePlus + eko soutěž pro žáky od 5. do 9. ročníku
14.6. školní výlet VII. třída - Sušice a okolí
15.6. školní výlety celého I. stupně: pro mladší je cílem je Srní, Kašperk, Kašperské Hory, pro starší Lipno, Rožmberk nad Vltavou
15.6. - 16.6. školní výlet IX. třída - Sušice offpark
16. - 18.6. školní výlet VIII. třída - Knížecí rybník (Tábor)
beseda pro IX. třídu - NP Šumava: Šumavský rok
17.6. závěrečný koncert DPS Růže, Růžičky
23.6. představení dramatického kroužku 1. stupně -  Malý princ
26.6. Přírodovědná vycházka k potoku s opékáním vuřtů- I.B, III.B, IV. třída
27.6.Cyklovýlet a exkurze II.tř. + III.3.B,
Přírodovědná vycházka - Lčovice - I.A
28.6.ŠD - pěší výlet do Malenic
 
 
TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY
 
KVĚTEN
1.5. státní svátek
Dopravní soutěž pro oba stupně ZŠ
3.5. zeměpisná exkurze VI. třída - Český Krumlov - grafitový důl....
4.5.  hudební pořad pro II. stupeň - " Jazz tak trochu jinak"
8.5. státní svátek
Testování ČŠI -  IX. ročník
10.5. přírodovědná exkurze - V. třída - Písecké hory, Městská elektrárna v Písku
11.5. oblastní soutěž zdravotníků
NP Šumava - program "Stromoví skřítci" II. a III. třídy - enviromentální učebna ve Vimperku
30.5. vzdělávací program pro I. stupeň - "Gotika a život rytířů"
30.5. vzdělávací program pro II. stupeň - "Vikingové"
DUBEN
4.4. zápis do první třídy - v budově 1. stupně - 14.00 - 17.00
5.4. zveme vás na "jarmark" výrobků našich žáků - od 16.30 ve vestibulu školy, od 17. 00 přivítáme na školním dvoře letošní jaro pásmem říkadel, pranostik a povídáním o jarních zvycích a tradicích - " Vítání jara"
7.4. v tělocvičně se uskuteční divadelní představení - pro oba stupně , nejprve "Písnička pro draka" - pro mladší, poté představení  pro druhý stupeň "Divadlo nekouše"
  těšíme se na Velikonoce a prázdniny s nimi spojené
Devíťáky čekají přijímací zkoušky
Oslavíme "Den Země"
Jarní  koncerty našeho sboru v synagoze ve Čkyni  - 21.4.  a v Plzni - 22.4.
25.4. Den s POLICIÍ ČR - besedy, ukázky techniky
26.4. Dopravní soutěž pro oba stupně ZŠ - areál školy
 
BŘEZEN
31.3. pojedeme podpořit naši spolužačku na vystoupení krasobruslařského oddílu do Strakonic -"Letem světem mezi hvězdami stříbrného plátna"
22.3. nás navštíví děti z MŠ - v prvních třídách si vyzkouší, jak to vypadá v "opravdové velké škole"
plánujeme další besedy organizované NP Šumava, naším partnerem
pojedeme do divadla - 1. a 2. třídy navštíví 17.3. divadelní představení v Českých Budějovicích - "Všechno, co jste o divadle nikdy vědět nechtěli"
do krajského města vyjedou i třeťáci - v rámci výuky navštíví Planetárium
také se budeme zabývat zdravovědou  - páťáci a osmáci si zkusí poskytnout první pomoc pod dohledem záchranářů
a už se připravujeme na Velokonoce - čeká nás interaktivní dopoledne "Proč jsou Velikonoce VELIKOnocemi"
ÚNOR
10.2.2017 - Beseda NP Šumava - tentokrát pro páťáky - téma JELEN
14.2.2017 hrajeme divadlo  - pohádka " KOUZELNÝ VERPÁNEK" - pohádku zahrajeme celkem 3x - dvakrát dopoledne a od 16.30 hodin pro veřejnost
další besedy o přírodě a našem okolí - NP Šumava na řadě jsou osmáci - 14.2.2017
školní kola soutěží - recitační soutěž - 13.2.2017 - pro recitátory prvního stupně
LISTOPAD, PROSINEC, LEDEN,  - VIZ ZÁLOŽKA ŠKOLNÍ AKCE
ŘÍJEN
.
3.10. BURZA ŠKOL - deváťáci ve Vimperku navštíví prezentaci středních škol a učilišť
10.10. program " Ruku v ruce" - druháci - popovídání o kamarádství, pomoci
11.10. program " Jsem opatrný" - první třídy
13.10 a 20.10. program "Spokojené zdravé já" třetí třídy
deváťáci připravují pasování prvňáčků na OPRAVDOVÉ PRVŇÁKY
ZÁŘÍ
navštívíme filmovou přehlídku Natur Vizion
exkurze - třídírna odpadů - JIHOSEPAR
29.9.  ŠIPKOVANÁ - smíšená družstva od 1. - 5. třídy, na stanovištích osmáci
v rámci prevence rizikového chování dětí a žáků rozjedeme další kolo dopoledních popovídání, her  - Prevent Phénix
1.9. slavnostní zahájení nového školního roku - s budoucími prvňáčky se sejdeme v 8.00 hodin na OÚ Čkyně
ŠKOLNÍ ROK 2015/16
ČERVEN
ŠKOLNÍ DRUŽINA - ČERVEN - 1. oddělení - 2. oddělení
1.6.Exkurze - Praha kulturní, Národní divadlo - Manon Lescaut - VIII., IX.A a IX.B
Cestovatelská show - PERU - 6. a 7.třída u nás v učebně
Školní výlety od 9.6.
Sportovní dny pro 1. a 2. stupeň na hřišti
KVĚTEN
ŠKOLNÍ DRUŽINA - KVĚTEN - 1.oddělení - 2. oddělení
9.5. školní fotografování
Beseda s kronikářem obce - VI. třída a VII. třída
Program NP- Šumava - česky, bez hranic a hezky -  pro deváťáky
Plánujeme výlety
DUBEN
ŠKOLNÍ DRUŽINA - DUBEN - 1. oddělení 2. oddělení
4.4.- beseda pro páťáky - NP Šumava - "Lesní království"
od 5.4. do 15.4.testování SCIO - tentokrát si ověří znalosti třeťáci, páťáci a sedmáci
6. -  8. 4. navštívíme již tradičně Volyňský rozcestník - ˇpojedou všechny třídy II. stupně
  22.4. slavíme DEN ZEMĚ
naše mladší žáky čekají programy Prevence Phénix
27.4.  "Branná připravennost" - ukázky výcviku policejních psů, prohlídka  policejního  auta , ukázka zásahu hasičů,  zdravověda v praxi...
28.4.  "Branná připravennost" - soutěžíme v areálu školy a okolí
29.4.  -  NP ŠUMAVA - Pozoruhodný svět živočichů - beseda pro 4. tř.
29.4.  -  NP  ŠUMAVA - Tvořivá dílna "z ovčína" - tentokrát pro třeťáky.
BŘEZEN
ŠKOLNÍ DRUŽINA - BŘEZEN
2.3. - 8. a 9. třída - exkurze JETE Temelín
2.3. - 4.a 5. třída - Techmánie Plzeň - planetárium a technika
v březnu proběhne SCIO testování ve 3., 5., 7. třídě , 4. třída si poměří síly ve čtenářských dovednostech, osmáci si ověří, jak umí řešit problémy, komunikovat a pracovat s informacemi
7.3. - 3. třída navštíví  planetárium ČB
9.3. -  beseda s pracovníky firmy Dřevostroj - 8. třída
10.3. - žáci  8. a 9. třídy si popovídají s pány Lávičkou a Pechouškem nejen o slavných rodácích obce .....
14.3. - akce v učebně NP Šumava -  7. třída -"Jak létají ptáci"
17.3. - beseda s mluvčí Policie ČR - téma - Trestní odpovědnost mládeže
17.3. -  dopolední program Prevence Phenix na téma "Kiberšikana" 6. třída
18.3. -  dopolední program Prevence Phenix na téma "Kiberšikana" 8.třída
21.3. -  dopolední program Prevence Phenix na téma "Kiberšikana" 5.třída
22.3. - Pythagoriáda - 5. třída okresní kolo
23.3. - okrskové kolo - zpěv
23.3. - Jihočeský zvonek - pěvecká soutěž
23.3. - prvňáci  pojedou na jeleny a vlky - výlet do NP Šumava
24. 3. Zelený čtvrtek - začínají VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 24.3. - 28.3.
Zúčastníme se VELIKONOČNÍHO TVOŘENÍ, spolu s KOSem a Společností pro obnovu synagogy ve Čkyni
V dubnu bude 3. a 4. třída jezdit každé úterý na plavání do Volar
ÚNOR
   V úterý 2.2. proběhne zápis do prvních tříd - v pavilonu I.stupně, od 14.00 hodin
3.2. pěvecká soutěž - účastníci vystoupí s lidovou písní
3.2. prvňáci a druháci si budou povídat s mluvčí Policie ČR na téma " Už chodím do školy sám" a "Vím, co smím?"
8.2. tradiční soutěž ve šplhu na tyčí  aneb kdo letos pokoří Sněžku , začínáme od 12.45 v tělocvičně
SEDMÁCI JEDOU NA LYŽÁK - na Kubovu Huť
 8.2. beseda s pracovníky NP Šumava pro druháky - "Všichni potřebují domov"
od 15.2. máme JARNÍ PRÁZDNINY!
23.2. opět beseda s policisty, tentokrát pro třetí a  čtvrtou třídu - téma - Vím, co smím?  A páťáci se pokusí sestavit identikit pachatele!
24.2. slavnostní odhalení pamětní desky prof. MUDr. Marie Peškové ve škole
29.2. beseda pro šestou třídu na téma "Kdo ve vodě nemluví" - NP Šumava
29.2. školní kolo soutěže v recitaci
ŠKOLNÍ DRUŽINA - ÚNOR
LEDEN
Šťastné vykročení do nového roku!
12.1. sedmáci a osmáci jedou na exkurzi - " Den s obnovitelnými zdroji"
Připravujeme se na soutěže a olympiády, probíhají školní kola, začínají kola okresní
PROSINEC
3.12. pořad " Jak válčili husité "
Školou chodí Mikuláš !!!
7. 12. Pasování prvňáčků na opravdové PRVŇÁKY
9.12. deváťáci pojedou na ÚŘAD PRÁCE do Prachatic na besedu v rámci volby své střední školy
11.12. hudební pořad - netradiční hudební nástroje
18.12. koncert našeho sboru v synagoze
22.12. koncert v kostele
PŘIPRAVUJEME SPOLEČNOU BESÍDKU V TĚLOCVIČNĚ
LISTOPAD
 Ve škole probíhá Týden finanční gramotnosti.  Být gramotný znamená naučit se číst, psát a počítat. Být finančně gramotný znamená využívat tyto znalosti i ve světě peněz.
15.11. odjíždí 45 žáků naší školy na týdenní jazykově- vzdělávací pobyt v Londýně
Připravujeme rozsvícení školního vánočního stromečku ! U školy bude stát BETLÉM.....30.11.2015 v 16.30
ŘÍJEN
Trénujte šachy!          Třeba ty velké před školou. Bude turnaj...
Rozjíždíme kroužky ! Vybrali jste si?
14.10. návštěva Jihočeské filharmonie v Českých Budějovicích 1. - 4. třída
Deváťáci připravují pasování prvňáčků na PRVŇÁKY!
Vaříme se "ZDRAVOU PĚTKOU" - dílnička pro děti III. a IV. třídy budou vařit 22.10.
17.10. spolu s KOSem a Společností pro obnovu synagogy oslavíme DEN STROMŮ
Chystáne se do Londýna - pojedeme 15.11.-.21.11.215
ZÁŘÍ
1.9. slavnostní zahájení nového školního roku
MÁME NOVÉ ŠATNY !
vybírejte z nabídky zájmových kroužků, informace u třídních
15.9.2015 třídní schůzky - informace týkající se nového školního roku
pokračujeme ve sběru papíru a kartonů
žáci 2. stupně navštíví expozici " Místa utrpení, smrti a hrdinství" ve čkyňské synagoze
Dramatický kroužek připravuje odloženou premiéru pohádky "Princezna se ztratila"
Zúčastnili jsme se festivalu NATUR VIZION
OHLÉDNUTÍ - ŠKOLNÍ ROK 2014/15
ČERVEN

1.6.2015  - MDD - SLAVÍME

2.6.2015 -  fandíme našim sportovcům  - LA olympiáda  v Prachaticích
4.6.2015 -  " Na návštěvě u Aničky" divadelní představení dramatického kroužku 1. stupně v tělocvičně školy
VÝLETY VŠECH TŘÍD
5.6.2015 - sportovní den žáků 1. stupně
8.6.2015 - Beseda NP "Lesní království" pro páťáky -
8.6.2015 - Beseda NP " Voda, voděnka šumavská" - pro šesťáky
8.6.2015 - Beseda NP " Lesní království" pro třeťáky
8.6.2015 - Beseda NP " Šumavský rok" pro čtvrťáky
12.6.2015 - filmové představení POPELKA - 7. a 9. ročník
12.6.2015 - exkurze Dřevostroj Čkyně - 8.ročníky
12.5.2015  - Den v přírodě - hry - soutěže
15.6.2015 - Celodenní exkurze do Prahy, prohlídka Národního divadla a večerní představení " Naši furianti  " - 5. třída
20.6.2015 -  koncert Sboru Růže a Růžičky v synagoze
23.6.2015 - Vystoupení dramatického kroužku 1. st. ve Vimperku
24.6.2015-  výlet za odměnu - dárek od NP Šumava - "Putujeme Šumavou" pro naše aktivní přírodovědce
29.6.2015 - "Princezna se ztratila "  divadelní představení dramatického kroužku 2. stupně - přesunuto na září
KVĚTEN
1.5.  -  státní svátek
8.5. - Den vítězství -  státní svátek
" Brána do vesmíru" - výlet za odměnu
Česko čte dětem - beseda
Festival DPS  -  22.5. - 23.5. 2015
Školní fotografování
Stále pokračují soutěže ...
DUBEN
"Šumava, bez hrubic a hezky" - výukový program NP Šumava - IX. třída  - 1.4.2015
Beseda o výstavě Přemysla Pittera v souvislosti s vernisáží v synagoze  - VII., VIII. třídy - 1.4.2015
Velikonoční prázdniny  2. a 3. 4. 2015
Zúčastníme se tradičního VELIKONOČNÍHO TVOŘENÍ v synagoze
Testování - v průběhu měsíce - Scio testy si vyzkouší třeťáci, páťáci, sedmáci a dokončí osmáci
Branný den pro celou školu - 9.4.2015
"Volyňský rozcestník" - 9. 4. - osmáci a devítka, 10. 4. 2015 šestá a sedmá třída
Držíme pěsti našim soutěžícím v okresních a krajských kolech - zpěv 8.4. - matematika 8.4. -  český jazyk 10.4. -   Eurorebus - 10.4.2015 - hokejbal - 15.4.
"Jízda zručnosti" - dopravní soutěž pro žáky školy  - 21.4.2015
Den Země - 22.4.2015 - slavíme s celou planetou        
Probíhají přijímací zkoušky na střední školy!
Koncert v synagoze - 24.4.2015
Exkurze do PLZEŇSKÉ TECHNOMÁNIE pro sedmáky - 30.4.2015
Plavecký výcvik - bazén Volary - III. a IV. třída -  vždy v úterý pokračuje

BŘEZEN

Beseda: Nepál - život pod střechou světa - beseda s V. Hoškem 4.3.2015
Historické exkurze - "Pražský hrad" -  5. 3. 2015 pro VII. a IX. třídy                 program
                                                          10. 3. 2015 pro VI. a VIII. třídy
Beseda - NP Šumava - téma: Rys ostrovid - další z řady výukových programů přímo ve škole 9.3.2015, tentokrát pro druháky
"Pravěk" - interaktivní výstava pro všechny školáky i předškoláky v naší tělocvičně 16. 3. 2015
Beseda NP Šumava - téma: Ptáci Šumavy - SEV ve Vimperku - určeno pro sedmáky
Divadelní představení - Sto roků prázdnin  - Jihočeské divadlo - pátá třída
Exkurze do planetária v Českých Budějovicích - pro III. třídu
Plavecký výcvik - bazén Volary - III. a IV. třída - 10 lekcí vždy v úterý