Menu
© ZŠ_Čkyně
Kalendář
Základní škola
Dokumenty Projekty Školská rada Pedagog. sbor Provozní zaměst. Vých. poradce a metodik prevence

Základní škola pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu "Škola pro život"  ve všech ročnících prvního i druhého stupně (včetně úprav dle Opatření ministra školství k 1.9.2013, č.j.:MSMT- 2647/2013-210 a Opatření ministryně č.j.: MŠMT-28603/2016 k 1.9.2016).

 

Dokumenty
Školní řád  
Pravidla hodnocení 
Učební plán  
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/18