Menu
© ZŠ_Čkyně
Kalendář
Základní škola
Dokumenty Projekty Školská rada Pedagog. sbor Provozní zaměst. Vých. poradce a metodik prevence
Pedagogický sbor
       
Konzultační hodiny pedagogů      
       
Seznam pedagogů     e-mail
   
Bc. Kateřina Bublíková   vychovatelka ŠD, asistent pedagoga bublikova@zsckyne.cz
Mgr. Miroslava Brašnová   třídní učitelka VI. brasnova@zsckyne.cz
Mgr. Radek Bůžek  

třídní učitel IX.

buzek@zsckyne.cz 
Mgr. Věra Česánková   učitelka cesankova@zsckyne.cz
Mgr. Jaroslav Fafejta   třídní učitel IV.A fafejta@zsckyne.cz
Mgr. Milada Frnochová   učitelka frnochova@zsckyne.cz
Mgr. Lucie Chvostová   učitelka chvostova@zsckyne.cz
Mgr. Magdalena Indrová   třídní učitelka VIII. mindrova@zsckyne.cz
Mgr. Kateřina Janošíková   třídní učitelka II.A janosikova@zsckyne.cz
Mgr. Václava Komínová   zástupce ředitele, výchovný poradce zastupce@zsckyne.cz
Mgr. Kristýna Stropnická   třídní učitelka IV.B stropnicka@zsckyne.cz
Mgr. Jana Landová   učitelka, metodik prevence landova@zsckyne.cz
Mgr. Lucie Kadeřávková   vychovatelka ŠD, asistent pedagoga kaderavkova@zsckyne.cz
Mgr. Stanislav Mauric   ředitel školy reditel@zsckyne.cz
Mgr. Jana Pěstová   učitelka pestova@zsckyne.cz
Mgr. Hanuš Rücker   třídní učitel VII. rucker@zsckyne.cz
Mgr. Jana Slepičková   třídní učitelka III. slepickova@zsckyne.cz
Mgr. Jaroslava Sovová   třídní učitelka V. sovova@zsckyne.cz
Mgr. Jana Staňková   třídní učitelka I. stankova@zsckyne.cz
Mgr. Helena Voldřichová   třídní učitelka II.B voldrichova@zsckyne.cz