Menu
© ZŠ_Čkyně
Kalendář
Základní škola
Dokumenty Projekty Školská rada Pedagog. sbor Provozní zaměst. Vých. poradce a metodik prevence
Pedagogický sbor
       
Konzultační hodiny pedagogů      
       
Seznam pedagogů     e-mail
   
Mgr. Věra Česánková učitelka cesankova@zsckyne.cz
Bc. Hana Dušková učitelka duskova@zsckyne.cz
Mgr. Jaroslav Fafejta třídní učitel I.A fafejta@zsckyne.cz
Mgr. Milada Frnochová učitelka frnochova@zsckyne.cz
Mgr. Dana Havlanová učitelka havlanova@zsckyne.cz
Mgr. Lucie Chvostová třídní učitelka V.B chvostova@zsckyne.cz
Mgr. Magdaléna Indrová třídní učitelka IX. mindrova@zsckyne.cz
Mgr. Václava Komínová zástupce ředitele,
výchovný poradce
zastupce@zsckyne.cz
Mgr. Lucie Kadeřávková vychovatelka ŠD,
učitelka
kaderavkova@zsckyne.cz
Mgr. Jana Landova třídní učitelka VII.,
metodik prevence
landova@zsckyne.cz
Mgr. Stanislav Mauric ředitel školy reditel@zsckyne.cz
Mgr. Jana Pěstová třídní učitelka V.A pestova@zsckyne.cz
Eva Ratajová vychovatelka ŠD,
asistent pedagoga
ratajova@zsckyne.cz
Mgr. Hanuš Rücker třídní učitel VIII. rucker@zsckyne.cz
Mgr. Marta Šišláková asistent pedagoga sislakova@zsckyne.cz
Mgr. Jana Slepičková třídní učitelka IV. slepickova@zsckyne.cz
Mgr. Jaroslava Sovová třídní učitelka VI. sovova@zsckyne.cz
Mgr. Jana Staňková třídní učitelka II. stankova@zsckyne.cz
Mgr. Kristýna Stropnická třídní učitelka I.B stropnicka@zsckyne.cz
Mgr. Helena Voldřichová třídní učitelka III. voldrichova@zsckyne.cz