Menu
© ZŠ_Čkyně
Kalendář
Mateřská škola
Vzdělávací program MŠ
Mateřská škola do školního vzdělávacího programu pro svoji činnost rozpracovala a aplikovala :
  • Rámcový program pro předškolní vzdělávání č.j. 14132/01-22 v platném znění

      Dokumenty:

Informace pro rodiče:
ŠKOLNÍ ROK  2018/19
ŘÍJEN
1. 10.  logopedická prevence (odpoledne)
 9. 10.  logopedická prevence (ráno)

9. 10.   „O slepičce a kohoutkovi“ divadlo Zvoneček

10.10.  Prasátko Artur – naučný ekologický program

15.10.  logopedická prevence (odpoledne)

18.10.  poznávací vycházka se sběrem přírodnin - „Den stromů“

22.10.  logopedická prevence (ráno)

29.10.  logopedická prevence (odpoledne)

25.10.  Zamykání školní zahrady – dopoledne s vílou Podzimničkou

26.10. Halloween – dopoledne v duchu duchů

ZÁŘÍ
6.9. Informativní schůzka pro rodiče od 15,30 hod
14.9. Fotografování dětí - podzimní motiv
V průběhu měsíce proběhne logopedická depistáž a nabídka doplňkových aktivit k odpoledním výchovně - vzdělávacím činnostem.
OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ŠKOLNÍM ROK  2017/18
AKTIVITY NA MĚSÍC - ZÁŘÍ     ŘÍJEN   LISTOPAD   PROSINEC   LEDEN   ÚNOR  BŘEZEN  DUBEN
KVĚTEN   ČERVEN
Jaro u nás v mateřské škole: Na návštěvě u prvňáků   Den Země   Stavíme máj
Do školky přijel svatý Martin na bílém koni
Rozsvícení stromečku
Rozsvícení stromečku 30.11.2017 - foto
Mikuláš, anděl a čert ve školce
Karneval
další karnevalové fotografie
ohlédnutí za loňským rokem:
KALENDÁŘ AKCÍ - 2017- FOTO -  KARNEVAL  - VÍTÁNÍ JARA - ZAJÍČKOVA KOLEDA - Den Země - Čarodějnice 2017 Hasiči slaví výročí
 ohlédnutí -     Foto "Jarní slavnost", Pálení čarodějnic, DEN MATEK,
                                                    Den dětí, Školní výlet, Den otců, Tanečky, Den stromů a podzimní tvoření, Přátelské setkání - 30 let otevřením MŠ - foto, Rozsvícení stromečku - foto, Mikuláš ve školce - foto, Besídky.
 
 
Pedagogičtí pracovníci:
Vladimíra Pechoušková               pechouskova@zsckyne.cz vedoucí MŠ
Bc. Dagmar Bízková učitelka
Bc. Jitka Kahudová učitelka
Miroslava Kohoutová učitelka
Simona Šperlová učitelka
Bc. Iveta Jandová chůva
Provozní pracovníci:
Hana Škopková vedoucí kuchařka
Ivana Járková kuchařka a uklizečka
Jitka Mašková uklizečka
Stravné v mateřské škole od 1. 1. 2012  
Děti 3-6 let: dopolední svačina - 8,-Kč  
                  oběd -                  18,-Kč  
                  odpolední svačina - 8,-Kč  
                  celkem -              34,-Kč  
Děti 7 let:    dopolední svačina - 8,-Kč  
                  oběd -                  24,-Kč  
                  odpolední svačina - 8,-Kč  
                  celkem -              40,-Kč  
   

Aktuální jídelní lístek                                                 Alergeny v potravinách