Menu
© ZŠ_Čkyně
Kalendář
Mateřská škola
Vzdělávací program MŠ
Mateřská škola do školního vzdělávacího programu pro svoji činnost rozpracovala a aplikovala :
  • Rámcový program pro předškolní vzdělávání č.j. 14132/01-22 v platném znění

      Dokumenty:

Informace pro rodiče:
ŠKOLNÍ ROK  2018/19
LEDEN

4.1. My tři králové jdeme k vám (společné zpívání koled, setkání tříd)

 

 

 

7.1. logopedická prevence (odpoledne)          
14.1. logopedická prevence (ráno)
21.1. logopedická prevence (odpoledne)
28.1. logopedická prevence (ráno)                        
28.1. O dvanácti měsíčkách – divadlo Zvoneček 8, 00 hodin
Podle počasí
Zimní olympiáda – ( jízda na bobech, lopatách, labyrinty, závody, hod na cíl)
Orientačně – branná vycházka ke krmelci s určováním stop
Zdobení stromu pro ptáčky na zahradě MŠ
 
PROSINEC
3.12.   logopedická prevence (ráno )

5.12.   Mikulášská nadílka (KOS)

6.12.   Čertovská pohádka dramatického kroužku v ZŠ    

10.12. logopedická prevence (odpoledne)

10.12. posezení s rodiči s vánoční tvořivou dílnou (16,00 hod.)

18.12. Ježíšovská nadílka všech tříd u stromečku            

V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN ( OD 22.12.2018 - 2.1.2019 ) BUDE MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA. PŘEJEME VÁM RADOSTNÉ VÁNOCE.

 

LISTOPAD
Rozsvícení stromečku 29.11.2018
 
5. 11. logopedická prevence - ráno
9.11. Svatý Martin - v duchu tradic
12.11.  logopedická prevence - odpoledne
19.11.  logopedická prevence - ráno
22.11. ,,Slyšte, slyšte" aneb co se stalo v Betlémě - adventní příběh s koledami
26.11.  logopedická prevence - odpoledne
29.11. Vánoční pohádka - divadlo Zvoneček
29.11. Rozsvícení vánočního stromu v zahradě MŠ
           s vánočním programem - 16.30 hod
Podzim na naší zahradě

 
ŘÍJEN
1.10. logopedická depistáž
9. 10.  logopedická prevence (ráno)

9. 10.   „O slepičce a kohoutkovi“ divadlo Zvoneček

10.10.  Prasátko Artur – naučný ekologický program

15.10.  logopedická prevence (odpoledne)

18.10.  poznávací vycházka se sběrem přírodnin - „Den stromů“

22.10.  logopedická prevence (ráno)

29.10.  logopedická prevence (odpoledne)

25.10.  Zamykání školní zahrady – dopoledne s vílou Podzimničkou

26.10. Halloween – dopoledne v duchu duchů

ZÁŘÍ
6.9. Informativní schůzka pro rodiče od 15,30 hod
14.9. Fotografování dětí - podzimní motiv
V průběhu měsíce proběhne logopedická depistáž a nabídka doplňkových aktivit k odpoledním výchovně - vzdělávacím činnostem.
 
 
Pedagogičtí pracovníci:
Vladimíra Pechoušková               pechouskova@zsckyne.cz vedoucí MŠ
Bc. Dagmar Bízková učitelka
Bc. Jitka Kahudová učitelka
Miroslava Kohoutová učitelka
Simona Šperlová učitelka
Bc. Iveta Jandová chůva
Provozní pracovníci:
Hana Škopková vedoucí kuchařka
Ivana Járková kuchařka a uklizečka
Jitka Mašková uklizečka
Stravné v mateřské škole od 1. 1. 2012  
Děti 3-6 let: dopolední svačina - 8,-Kč  
                  oběd -                  18,-Kč  
                  odpolední svačina - 8,-Kč  
                  celkem -              34,-Kč  
Děti 7 let:    dopolední svačina - 8,-Kč  
                  oběd -                  24,-Kč  
                  odpolední svačina - 8,-Kč  
                  celkem -              40,-Kč  
   

Aktuální jídelní lístek                                                 Alergeny v potravinách