Menu
© ZŠ_Čkyně
Kalendář
Aktivity
Výsledky žáků Školní akce Připravujeme Sport Pěvecký sbor
 
SOUTĚŽÍME VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/18
Recitační školní soutěž 1.stupeň - výsledky a informace o soutěži
Olympiáda - anglický jazyk - okresní kolo - výsledky - 6. a 7. třída - 8. a 9. třída - informace o soutěži
Pěvecká školní soutěž - výsledky a informace o soutěži
Olympiáda - matematika - okresní kolo - výsledky - 5. třída - 9. třída - informace o soutěži
Olympiáda - Dějepis - okresní kolo - výsledky - informace o soutěži
Olympiáda - Zeměpis - školní kolo
Výsledky logické olympiády - 1. stupeň, 2. stupeň
Olympiáda - Dějepis - školní kolo
Připomenutí úspěchů loňského roku:
SOUTĚŽÍME VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/17
Pochvala za účast v celostátním kole soutěže Eurorebus
Matematická Pythagoriáda - okresní kolo - výsledkové listiny  - 5. třída  -  8. třída
Soutěž mladých zdravotníků - okresní kolo
Fyzikální olympiáda - krajské kolo - výsledky
EUROREBUS -  - výsledky krajského kola - postupujeme do celostátního kola
Olympiáda biologie  - okresní kolo - kategorie D - výsledková listina - kategorie C
Pangea - mezinárodní matematická soutěž
Olympiáda - Matematika - okresní kolo - výsledky - 6. třída - 8. třída
"Šumavský zvonek" - okresní kolo - výsledková listina
Matematický klokan - "Náš nejlepší klokan"
Fyzikální olympiáda - okresní kolo - výsledková listina - informace o soutěži
EUROREBUS - postoupili jsme do krajského kola
Recitační soutěž - okresní kolo - výsledková listina
Soutěž "O NEJLEPŠÍ STATISTICKÝ PLAKÁT" - vyhlášena VŠE a Českým statistickým úřadem - národní kolo - info
Recitační soutěž - školní kolo - 1. stupeň, 2. stupeň
Olympiáda - Zeměpis - okresní kolo - výsledková listina kategorie A - výsledková listina kategorie C - informace o soutěži
Olympiáda -  Anglický jazyk - okresní kolo - výsledková listina - info o soutěži
Plníme úkoly 3. kola korespondenční soutěže EUROREBUS
Páťáci si zkusili vypočítat úkoly  matematické Pythagoriády - info, Pythágoriáda 6.,7.,8. třída - info
Pěvecká soutěž - školní kolo
Olympiáda - Český jazyk - okresní kolo - výsledky - informace o soutěži a ještě něco navíc: skvělé umístění našich absolventů
Olympiáda - Matematika - okresní kolo - výsledky - 5. třída - 9. třída
Olympiáda - Dějepis - okresní kolo - výsledky
Olympiáda - Dějepis - školní kolo
Logická olympiáda
Školní kolo zeměpisné olympiády - informace o soutěži
Olympiáda - Matematika - školní kolo - 5. třída - informace o soutěži
Olympiáda - Dějepis  okresní kolo - informace o soutěži + výsledková listina
SOUTĚŽÍME VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/16
"Národní park Šumava ve školních lavicích " - další kolo - výsledky a informace
Dopravní soutěž - mladší jsou čtvrtí a starší osmí
Soutěž " Mladý záchranář " - jako hasiči jsme druzí, jako zdravotníci jedenáctí
"Národní park Šumava ve školních lavicích " - soutěž pro mladší i starší školáky
Matematický klokan - okresní kolo
Literární soutěž - "Lidice pro 21. století" výsledková listina  + tisková zpráva
Olympiáda - Biologie - okresní kolo - výsledková listina + informace o soutěži
Olympiáda - Matematika - okresní kolo - výsledková listina 6.třída - výsledková listina 7..třída - výsledková listina 8.třída
Olympiáda - Fyzika - okresní kolo - výsledková listina + informace o soutěži
Olympiáda - Anglický jazyk  - krajské kolo
Olympiáda - zeměpis - krajské kolo
Eurorebus
Pythagoriáda - 5 - okresní kolo
Matematický klokan
Olympiáda - Anglický jazyk - okresní kolo
Recitace - okresní kolo  - výsledková listina + informace o soutěži
Finanční gramotnost - postupujeme
Recitace - 2. stupeň - školní kolo
Recitace - 1. stupeň - školní kolo
Pythagoriáda - 5
Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce - informace a výsledky
Olympiáda - Zeměpis - okresní kolo - výsledková listina - informace o soutěži
Olympiáda -Český jazyk - okresní kolo - výsledková listina + informace o soutěži
Pěvecká soutěž - školní kolo - informace o soutěži
Olympiáda - Matematika okresní kolo - výsledková listina 5. třída, výsledková listina 9. třída + informace o soutěži
Olympiáda - Dějepis - Mladý historik - výsledková listina + informace o soutěži
Soutěž Mladý historik - VI. a VII. třída - informace o soutěži
Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce - informace a výsledky
Školní kolo zeměpisné olympiády - informace a výsledky
Připomenutí úspěchů loňského roku:
Olympiáda - Dějepis  okresní kolo - výsledková listina + informace o soutěži
Olympiáda - Matematika okresní kolo - výsledková listina + informace o soutěži                              
Olympiáda - Český jazyk - okresní kolo - výsledková listina + informace o soutěži
Olympiáda - Zeměpis - okresní kolo -  výsledková listina + informace o soutěži
Olympiáda - Anglický jazyk - okresní kolo + informace o soutěži
Olympiáda - Zeměpis - krajské kolo - výsledková listina + informace o soutěži
Olympiáda - Dějepis - krajské kolo - výsledková listina - informace o soutěži
Výtvarná soutěž - krajské kolo  -  výsledková listina - Evropa ve škole
Recitace - okresní kolo - výsledková listina - informace o soutěži
"Šumavský zvonek" - okrskové kolo - informace o soutěži
První ročník RSG soutěže
Olympiáda - Fyzika - výsledková listina - informace o soutěži
"Šumavský zvonek" - okresní kolo - výsledková listina + informace o soutěži
Olympiáda - Český jazyk - krajské kolo - výsledková listina
Eurorebus - krajské kolo - informace o soutěži
Olympiáda matematika - okresní kolo - výsledková listina 6.tř. - výsledková listina 7.tř. - výsledková listina 8.tř.
Olympiáda biologie  - okresní kolo - výsledková listina - kategorie C - kategorie D + informace o soutěži
Olympiáda biologie  - krajské kolo výsledková listina
Pythagoriáda - 5. třída - 6. třída - 7. třída - 8. třída
Blahopřejeme k úspěchu Tomáši Kordíkovi - diplom