Menu
© ZŠ_Čkyně
Kalendář
Aktivity
Výsledky žáků Školní akce Připravujeme Sport Pěvecký sbor
ŠKOLNÍ ROK 2017/18
ÚNOR
Školní družina připravuje: 1. oddělení, 2. oddělení
5.2. školní kolo pěvecké soutěže
14.2. školní kolo recitační soutěže - 1. stupeň
od 15.2. začínají naši třeťáci a čtvrťáci jezdit do Prachatic na plavecký výcvik, čeká je 10 lekcí

LEDEN
Školní družina připravuje: 1. oddělení, 2. oddělení
Pokračujeme ve sběru - papír a kartony noste vždy ve úterý a čtvrtek ráno. Odpoledne 4.1. Jihosepar odváží naši další várku!
Besedy, výukové programy NP Šumava:
 8.1. " Nebojte se vlka" - 6. třída
29.1. " Ptáci Šumavy" - 7. třída
29.1. " Jelen a jeho bratranci" - 5. třída
Od 14.1. budou sedmáci na "lyžáku" - sjíždět budou svahy Kubovy Hutě, bydlet v hotelu Kristian
24.1. vzdělávací program pro šesťáky - " Od pramene k deltě"
Rozjíždí se další kola olympiád, školní kola pomalu střídají okresní, držíme všem pěsti a víme, že platí ono známé rčení " těžce na cvičišti, lehce na bojišti"
Máme před sebou závěr prvního pololetí, vysvědčení  - středa dle rozvrhu 4., 5., 6. vyučovací hodinu
PROSINEC
Školní družina připravuje: 1. oddělení    2. oddělení

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY I JÍDELNY V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN BUDE PŘERUŠEN

OD 23. PROSINCE 2017 DO 2. LEDNA 2018. PROVOZ ZAČNE 3.1.2018.

4.12. SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ STROMEČKU NA ŠKOLNÍM DVOŘE - 17.00  hodin      
5.12. Školou chodí Mikuláš, andělé a velká tlupa čertů

6.12. ve Vimperku a 8.12. ve čkyňské synagoze - Vánoční koncert DPS Růže se skupinou Pohoda
15.12. "Vánoční dílničky pro nejmenší školáky"- ve třídách si děti zkusí vyrobit  několik vánočních dárečků z různých materiálů
19.12. "Dalskabáty, hříšná ves aneb zapomenutý čert
těsně před Vánocemi zahrají členové dramatického kroužku pro děti z mateřské školy pohádku " Jak Vánoce byly málem na blátě"
22.12. SPOLEČNÁ BESÍDKA ŠKOLY - OD 8.30 V TĚLOCVIČNĚ, poté besídky jednotlivých tříd
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY DO 2.1., DO ŠKOLY SE VRACÍME VE STŘEDU 3.1.2018
LISTOPAD
Školní družina připravuje: 1. oddělení    2. oddělení
7.11. od  14.00 se v pavilonu 2. stupně formou prezentací a besed  představí okolní střední školy a učiliště - určeno pro žáky 8. a 9. tříd a jejich rodiče
16.11. - žáci 1. až 4. třídy pojedou na divadelní představení  do Českých Budějovic, navštíví koncertní síň O. Jeremiáše
22.11. exkurze - jaderná elektrárna Temelín
24.11. Pro šesťáky je naplánována podvečerní Stezka odvahy, přespání ve škole
24.11. koncert našeho sboru Růže spolu se skupinou Pohoda, v Budilově
27.11. výukový program NP Šumava pro 1. třídu - " Když jde malý bobr spát"
rodilá mluvčí u nás ve škole
28.11. Ptáci - dravci - beseda s ukázkami opeřených dravců v tělocvičně školy  - pro žáky 1. -9. třídy
30.11. v tělocvičně postavíme mobilní planetárium, promítání v jeho kopuli se zúčastní všechny třídy
ŘÍJEN
Školní družina připravuje:  1. oddělení     2. oddělení
3.10.   Burza škol ve Vimperku - především devíťáci - ale i ostatní -  mají možnost shlédnout prezentaci středních škol a učilišť
11.10. den s BÍLOU PASTELKOU - program pro VI. a VII. třídu
ZÁŘÍ
          Nastupujeme v pondělí 4.9., zatím bez školních tašek. Naši nejmladší  - prvňáci - se sejdou v 8.00 hodin před obecním úřadem, přijme je pan starosta. Poté je školáci doprovodí do budovy základní školy. Tam proběhne slavnostní přivítání, prvňáčci se prohlédnou svoji novou třídu...
ŠD - program na září
OHLÉDNUTÍ - ŠKOLNÍ ROK 2016/17
II. POLOLETÍ
ČERVEN
1.6.slavíme MDD - odpoledne plné her v družině
beseda Vietnam - brána do Indočíny - určeno pro VII.třídu, V. třídu
Kulturní exkurze - IX.ročník - program - Lidice, divadelní představení Želary - divadlo Rokoko
9.6. školní výlet VI. třída - zámek Blatná
Vzdělávací programy MisePlus + eko soutěž pro žáky od 5. do 9. ročníku
14.6. školní výlet VII. třída - Sušice a okolí
15.6. školní výlety celého I. stupně: pro mladší je cílem je Srní, Kašperk, Kašperské Hory, pro starší Lipno, Rožmberk nad Vltavou
15.6. - 16.6. školní výlet IX. třída - Sušice offpark
16. - 18.6. školní výlet VIII. třída - Knížecí rybník (Tábor)
beseda pro IX. třídu - NP Šumava: Šumavský rok
17.6. závěrečný koncert DPS Růže, Růžičky
23.6. představení dramatického kroužku 1. stupně -  Malý princ
26.6. Přírodovědná vycházka k potoku s opékáním vuřtů- I.B, III.B, IV. třída
27.6.Cyklovýlet a exkurze II.tř. + III.3.B,
Přírodovědná vycházka - Lčovice - I.A
28.6.ŠD - pěší výlet do Malenic
 
 
TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY
 
KVĚTEN
1.5. státní svátek
Dopravní soutěž pro oba stupně ZŠ
3.5. zeměpisná exkurze VI. třída - Český Krumlov - grafitový důl....
4.5.  hudební pořad pro II. stupeň - " Jazz tak trochu jinak"
8.5. státní svátek
Testování ČŠI -  IX. ročník
10.5. přírodovědná exkurze - V. třída - Písecké hory, Městská elektrárna v Písku
11.5. oblastní soutěž zdravotníků
NP Šumava - program "Stromoví skřítci" II. a III. třídy - enviromentální učebna ve Vimperku
30.5. vzdělávací program pro I. stupeň - "Gotika a život rytířů"
30.5. vzdělávací program pro II. stupeň - "Vikingové"
DUBEN
4.4. zápis do první třídy - v budově 1. stupně - 14.00 - 17.00
5.4. zveme vás na "jarmark" výrobků našich žáků - od 16.30 ve vestibulu školy, od 17. 00 přivítáme na školním dvoře letošní jaro pásmem říkadel, pranostik a povídáním o jarních zvycích a tradicích - " Vítání jara"
7.4. v tělocvičně se uskuteční divadelní představení - pro oba stupně , nejprve "Písnička pro draka" - pro mladší, poté představení  pro druhý stupeň "Divadlo nekouše"
  těšíme se na Velikonoce a prázdniny s nimi spojené
Devíťáky čekají přijímací zkoušky
Oslavíme "Den Země"
Jarní  koncerty našeho sboru v synagoze ve Čkyni  - 21.4.  a v Plzni - 22.4.
25.4. Den s POLICIÍ ČR - besedy, ukázky techniky
26.4. Dopravní soutěž pro oba stupně ZŠ - areál školy
 
BŘEZEN
31.3. pojedeme podpořit naši spolužačku na vystoupení krasobruslařského oddílu do Strakonic -"Letem světem mezi hvězdami stříbrného plátna"
22.3. nás navštíví děti z MŠ - v prvních třídách si vyzkouší, jak to vypadá v "opravdové velké škole"
plánujeme další besedy organizované NP Šumava, naším partnerem
pojedeme do divadla - 1. a 2. třídy navštíví 17.3. divadelní představení v Českých Budějovicích - "Všechno, co jste o divadle nikdy vědět nechtěli"
do krajského města vyjedou i třeťáci - v rámci výuky navštíví Planetárium
také se budeme zabývat zdravovědou  - páťáci a osmáci si zkusí poskytnout první pomoc pod dohledem záchranářů
a už se připravujeme na Velokonoce - čeká nás interaktivní dopoledne "Proč jsou Velikonoce VELIKOnocemi"
ÚNOR
10.2.2017 - Beseda NP Šumava - tentokrát pro páťáky - téma JELEN
14.2.2017 hrajeme divadlo  - pohádka " KOUZELNÝ VERPÁNEK" - pohádku zahrajeme celkem 3x - dvakrát dopoledne a od 16.30 hodin pro veřejnost
další besedy o přírodě a našem okolí - NP Šumava na řadě jsou osmáci - 14.2.2017
školní kola soutěží - recitační soutěž - 13.2.2017 - pro recitátory prvního stupně
LISTOPAD, PROSINEC, LEDEN,  - VIZ ZÁLOŽKA ŠKOLNÍ AKCE
ŘÍJEN
.
3.10. BURZA ŠKOL - deváťáci ve Vimperku navštíví prezentaci středních škol a učilišť
10.10. program " Ruku v ruce" - druháci - popovídání o kamarádství, pomoci
11.10. program " Jsem opatrný" - první třídy
13.10 a 20.10. program "Spokojené zdravé já" třetí třídy
deváťáci připravují pasování prvňáčků na OPRAVDOVÉ PRVŇÁKY
ZÁŘÍ
navštívíme filmovou přehlídku Natur Vizion
exkurze - třídírna odpadů - JIHOSEPAR
29.9.  ŠIPKOVANÁ - smíšená družstva od 1. - 5. třídy, na stanovištích osmáci
v rámci prevence rizikového chování dětí a žáků rozjedeme další kolo dopoledních popovídání, her  - Prevent Phénix
1.9. slavnostní zahájení nového školního roku - s budoucími prvňáčky se sejdeme v 8.00 hodin na OÚ Čkyně
ŠKOLNÍ ROK 2015/16
ČERVEN
ŠKOLNÍ DRUŽINA - ČERVEN - 1. oddělení - 2. oddělení
1.6.Exkurze - Praha kulturní, Národní divadlo - Manon Lescaut - VIII., IX.A a IX.B
Cestovatelská show - PERU - 6. a 7.třída u nás v učebně
Školní výlety od 9.6.
Sportovní dny pro 1. a 2. stupeň na hřišti
KVĚTEN
ŠKOLNÍ DRUŽINA - KVĚTEN - 1.oddělení - 2. oddělení
9.5. školní fotografování
Beseda s kronikářem obce - VI. třída a VII. třída
Program NP- Šumava - česky, bez hranic a hezky -  pro deváťáky
Plánujeme výlety
DUBEN
ŠKOLNÍ DRUŽINA - DUBEN - 1. oddělení 2. oddělení
4.4.- beseda pro páťáky - NP Šumava - "Lesní království"
od 5.4. do 15.4.testování SCIO - tentokrát si ověří znalosti třeťáci, páťáci a sedmáci
6. -  8. 4. navštívíme již tradičně Volyňský rozcestník - ˇpojedou všechny třídy II. stupně
  22.4. slavíme DEN ZEMĚ
naše mladší žáky čekají programy Prevence Phénix
27.4.  "Branná připravennost" - ukázky výcviku policejních psů, prohlídka  policejního  auta , ukázka zásahu hasičů,  zdravověda v praxi...
28.4.  "Branná připravennost" - soutěžíme v areálu školy a okolí
29.4.  -  NP ŠUMAVA - Pozoruhodný svět živočichů - beseda pro 4. tř.
29.4.  -  NP  ŠUMAVA - Tvořivá dílna "z ovčína" - tentokrát pro třeťáky.
BŘEZEN
ŠKOLNÍ DRUŽINA - BŘEZEN
2.3. - 8. a 9. třída - exkurze JETE Temelín
2.3. - 4.a 5. třída - Techmánie Plzeň - planetárium a technika
v březnu proběhne SCIO testování ve 3., 5., 7. třídě , 4. třída si poměří síly ve čtenářských dovednostech, osmáci si ověří, jak umí řešit problémy, komunikovat a pracovat s informacemi
7.3. - 3. třída navštíví  planetárium ČB
9.3. -  beseda s pracovníky firmy Dřevostroj - 8. třída
10.3. - žáci  8. a 9. třídy si popovídají s pány Lávičkou a Pechouškem nejen o slavných rodácích obce .....
14.3. - akce v učebně NP Šumava -  7. třída -"Jak létají ptáci"
17.3. - beseda s mluvčí Policie ČR - téma - Trestní odpovědnost mládeže
17.3. -  dopolední program Prevence Phenix na téma "Kiberšikana" 6. třída
18.3. -  dopolední program Prevence Phenix na téma "Kiberšikana" 8.třída
21.3. -  dopolední program Prevence Phenix na téma "Kiberšikana" 5.třída
22.3. - Pythagoriáda - 5. třída okresní kolo
23.3. - okrskové kolo - zpěv
23.3. - Jihočeský zvonek - pěvecká soutěž
23.3. - prvňáci  pojedou na jeleny a vlky - výlet do NP Šumava
24. 3. Zelený čtvrtek - začínají VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 24.3. - 28.3.
Zúčastníme se VELIKONOČNÍHO TVOŘENÍ, spolu s KOSem a Společností pro obnovu synagogy ve Čkyni
V dubnu bude 3. a 4. třída jezdit každé úterý na plavání do Volar
ÚNOR
   V úterý 2.2. proběhne zápis do prvních tříd - v pavilonu I.stupně, od 14.00 hodin
3.2. pěvecká soutěž - účastníci vystoupí s lidovou písní
3.2. prvňáci a druháci si budou povídat s mluvčí Policie ČR na téma " Už chodím do školy sám" a "Vím, co smím?"
8.2. tradiční soutěž ve šplhu na tyčí  aneb kdo letos pokoří Sněžku , začínáme od 12.45 v tělocvičně
SEDMÁCI JEDOU NA LYŽÁK - na Kubovu Huť
 8.2. beseda s pracovníky NP Šumava pro druháky - "Všichni potřebují domov"
od 15.2. máme JARNÍ PRÁZDNINY!
23.2. opět beseda s policisty, tentokrát pro třetí a  čtvrtou třídu - téma - Vím, co smím?  A páťáci se pokusí sestavit identikit pachatele!
24.2. slavnostní odhalení pamětní desky prof. MUDr. Marie Peškové ve škole
29.2. beseda pro šestou třídu na téma "Kdo ve vodě nemluví" - NP Šumava
29.2. školní kolo soutěže v recitaci
ŠKOLNÍ DRUŽINA - ÚNOR
LEDEN
Šťastné vykročení do nového roku!
12.1. sedmáci a osmáci jedou na exkurzi - " Den s obnovitelnými zdroji"
Připravujeme se na soutěže a olympiády, probíhají školní kola, začínají kola okresní
PROSINEC
3.12. pořad " Jak válčili husité "
Školou chodí Mikuláš !!!
7. 12. Pasování prvňáčků na opravdové PRVŇÁKY
9.12. deváťáci pojedou na ÚŘAD PRÁCE do Prachatic na besedu v rámci volby své střední školy
11.12. hudební pořad - netradiční hudební nástroje
18.12. koncert našeho sboru v synagoze
22.12. koncert v kostele
PŘIPRAVUJEME SPOLEČNOU BESÍDKU V TĚLOCVIČNĚ
LISTOPAD
 Ve škole probíhá Týden finanční gramotnosti.  Být gramotný znamená naučit se číst, psát a počítat. Být finančně gramotný znamená využívat tyto znalosti i ve světě peněz.
15.11. odjíždí 45 žáků naší školy na týdenní jazykově- vzdělávací pobyt v Londýně
Připravujeme rozsvícení školního vánočního stromečku ! U školy bude stát BETLÉM.....30.11.2015 v 16.30
ŘÍJEN
Trénujte šachy!          Třeba ty velké před školou. Bude turnaj...
Rozjíždíme kroužky ! Vybrali jste si?
14.10. návštěva Jihočeské filharmonie v Českých Budějovicích 1. - 4. třída
Deváťáci připravují pasování prvňáčků na PRVŇÁKY!
Vaříme se "ZDRAVOU PĚTKOU" - dílnička pro děti III. a IV. třídy budou vařit 22.10.
17.10. spolu s KOSem a Společností pro obnovu synagogy oslavíme DEN STROMŮ
Chystáne se do Londýna - pojedeme 15.11.-.21.11.215
ZÁŘÍ
1.9. slavnostní zahájení nového školního roku
MÁME NOVÉ ŠATNY !
vybírejte z nabídky zájmových kroužků, informace u třídních
15.9.2015 třídní schůzky - informace týkající se nového školního roku
pokračujeme ve sběru papíru a kartonů
žáci 2. stupně navštíví expozici " Místa utrpení, smrti a hrdinství" ve čkyňské synagoze
Dramatický kroužek připravuje odloženou premiéru pohádky "Princezna se ztratila"
Zúčastnili jsme se festivalu NATUR VIZION
OHLÉDNUTÍ - ŠKOLNÍ ROK 2014/15
ČERVEN

1.6.2015  - MDD - SLAVÍME

2.6.2015 -  fandíme našim sportovcům  - LA olympiáda  v Prachaticích
4.6.2015 -  " Na návštěvě u Aničky" divadelní představení dramatického kroužku 1. stupně v tělocvičně školy
VÝLETY VŠECH TŘÍD
5.6.2015 - sportovní den žáků 1. stupně
8.6.2015 - Beseda NP "Lesní království" pro páťáky -
8.6.2015 - Beseda NP " Voda, voděnka šumavská" - pro šesťáky
8.6.2015 - Beseda NP " Lesní království" pro třeťáky
8.6.2015 - Beseda NP " Šumavský rok" pro čtvrťáky
12.6.2015 - filmové představení POPELKA - 7. a 9. ročník
12.6.2015 - exkurze Dřevostroj Čkyně - 8.ročníky
12.5.2015  - Den v přírodě - hry - soutěže
15.6.2015 - Celodenní exkurze do Prahy, prohlídka Národního divadla a večerní představení " Naši furianti  " - 5. třída
20.6.2015 -  koncert Sboru Růže a Růžičky v synagoze
23.6.2015 - Vystoupení dramatického kroužku 1. st. ve Vimperku
24.6.2015-  výlet za odměnu - dárek od NP Šumava - "Putujeme Šumavou" pro naše aktivní přírodovědce
29.6.2015 - "Princezna se ztratila "  divadelní představení dramatického kroužku 2. stupně - přesunuto na září
KVĚTEN
1.5.  -  státní svátek
8.5. - Den vítězství -  státní svátek
" Brána do vesmíru" - výlet za odměnu
Česko čte dětem - beseda
Festival DPS  -  22.5. - 23.5. 2015
Školní fotografování
Stále pokračují soutěže ...
DUBEN
"Šumava, bez hrubic a hezky" - výukový program NP Šumava - IX. třída  - 1.4.2015
Beseda o výstavě Přemysla Pittera v souvislosti s vernisáží v synagoze  - VII., VIII. třídy - 1.4.2015
Velikonoční prázdniny  2. a 3. 4. 2015
Zúčastníme se tradičního VELIKONOČNÍHO TVOŘENÍ v synagoze
Testování - v průběhu měsíce - Scio testy si vyzkouší třeťáci, páťáci, sedmáci a dokončí osmáci
Branný den pro celou školu - 9.4.2015
"Volyňský rozcestník" - 9. 4. - osmáci a devítka, 10. 4. 2015 šestá a sedmá třída
Držíme pěsti našim soutěžícím v okresních a krajských kolech - zpěv 8.4. - matematika 8.4. -  český jazyk 10.4. -   Eurorebus - 10.4.2015 - hokejbal - 15.4.
"Jízda zručnosti" - dopravní soutěž pro žáky školy  - 21.4.2015
Den Země - 22.4.2015 - slavíme s celou planetou        
Probíhají přijímací zkoušky na střední školy!
Koncert v synagoze - 24.4.2015
Exkurze do PLZEŇSKÉ TECHNOMÁNIE pro sedmáky - 30.4.2015
Plavecký výcvik - bazén Volary - III. a IV. třída -  vždy v úterý pokračuje

BŘEZEN

Beseda: Nepál - život pod střechou světa - beseda s V. Hoškem 4.3.2015
Historické exkurze - "Pražský hrad" -  5. 3. 2015 pro VII. a IX. třídy                 program
                                                          10. 3. 2015 pro VI. a VIII. třídy
Beseda - NP Šumava - téma: Rys ostrovid - další z řady výukových programů přímo ve škole 9.3.2015, tentokrát pro druháky
"Pravěk" - interaktivní výstava pro všechny školáky i předškoláky v naší tělocvičně 16. 3. 2015
Beseda NP Šumava - téma: Ptáci Šumavy - SEV ve Vimperku - určeno pro sedmáky
Divadelní představení - Sto roků prázdnin  - Jihočeské divadlo - pátá třída
Exkurze do planetária v Českých Budějovicích - pro III. třídu
Plavecký výcvik - bazén Volary - III. a IV. třída - 10 lekcí vždy v úterý